Udflytning

Regeringen har 1. oktober 2015 fremlagt planen for udflytningen af statslige arbejdspladser.

Oversigt over hvilke arbejdspladser, der udflyttes og hvorhen, fremgår af Statsministeriets pjece Bedre Balance.

Hvis du flytter med
Som udgangspunkt vil institutionernes medarbejdere flytte med, hvilket kan betyde at også hustanden skal flytte med.

Afhængig af den konkrete situation kan der være tale om godtgørelse af:

  • Befordringsudgifterne ved flytningen.
  • Udgifterne ved flytning af indbo.
  • Huslejetab.
  • Udgifter ved dobbelt husførelse.
  • Besøgsrejser ved dobbelt husførelse.
  • Udgifter til opmagasinering af indbo.
  • Handelsomkostninger, dvs. fx udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer.

 

Du kan kun få flyttegodtgørelse, hvis:

  • Du flytter, fordi din arbejdsplads flytter.
  • Din nye bopæl er væsentligt nærmere din nye arbejdsplads.

Her finder du reglerne om flyttegodtgørelse i forbindelse med flytning af tjenestested:

Du kan også læse Moderniseringsstyrelsens retningslinjer om flyttegodtgørelser


Hvis du ikke vil flytte med
Hvis flytningen er en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår, dvs. mere end hvad du skal acceptere, skal din arbejdsgiver varsle ændringen med dit individuelle opsigelsesvarsel.

En væsentlig ændring vil være at sidestille med en opsigelse af din nuværende stilling med tilbud om ansættelse i en ny stilling, på det nye tjenestested. Takker du nej til tilbuddet om den nye stilling, bliver du opsagt af din arbejdsgiver med de rettigheder, der følger heraf.

Afstanden mellem din nuværende arbejdsplads og den nye placering vil indgå i en konkret vurdering af, om flytningen må karakteriseres som en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår. Der findes dog ikke en fast kilometerafstand, som afgør, hvornår en ændring er væsentlig.

Moderniseringsstyrelsen har oprettet en særlig webside om Geografisk flytning af statslige arbejdspladser og udgivet en vejledning.

Sidst redigeret: 6. februar 2018