Tjenesterejser

Som offentligt ansat finder du reglerne for tjenesterejser her:

Tjenesterejseforsikringen

Cirkulære om Tjenesterejseaftalen

Tjenesterejsesatser

Tjenesterejseforsikring
Personalestyrelsen (nu Moderniseringstyrelsen) har indgået aftale med Europæiske Rejseforsikring A/S om administration af en ny tjenesterejseforsikring.

Aftalen har virkning fra 1. januar 2011 og omfatter statsansatte på tjenesterejse i udlandet. Herudover kan personer, der helt eller delvis rejser på statens regning, omfattes af forsikringen, hvis institutionen træffer beslutning herom.

Aftalen betyder, at det fortsat er Europæiske Rejseforsikring A/S der varetager administrationen af tjenesterejseforsikringen. Eksisterende forsikringskort er fortsat gyldige, da der ikke er udløbsdato på kortene.

Sidst redigeret: 9. maj 2018