Overenskomst

Her finder du en oversigt over overenskomster for offentlig ansatte:
 
 
 

Her finder du en oversigt over aftaler for offentlige ansatte:

Fravær af familemæssige årsager 1. april 2015 – kommuner

Rammeaftale om senoirpolitik 1. april 2015 – kommuner

Rammeaftale om seniorpolitik 1. april 2015 – regionerne

Cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger 2011 – staten

Urafstemningsmateriale

Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomst-forhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.

 

HVORDAN KAN TILLIDSREPRÆSENTANTEN HJÆLPE?

Som offentligt ansat spiller din tillidsrepræsentant (TR) en væsentlig rolle allerede, når du bliver ansat. Det vil nemlig typisk være tillidsrepræsentanten, der forhandler og aftaler din løn.

Det er også din tillidsrepræsentant, der forestår den årlige lønforhandling, som du har ret til.

Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver er:

  • at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
  • at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

Du kan bruge din TR i mange forskellige situationer. Eksempelvis når:

  • du har spørgsmål om forhold eller vilkår på arbejdspladsen
  • du har brug for at klage over dine arbejdsvilkår eller din løn
  • du har brug for at klage over dine efteruddannelsesmuligheder
  • du har spørgsmål eller forslag til forandringer på arbejdspladsen
  • du har ideer til forbedringer af arbejdsplads- eller personalepolitikker
  • du har spørgsmål til budgetter og ressourcefordeling
  • du har spørgsmål til din overenskomst ·

Det gør tillidsrepræsentanten
Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et godt og roligt arbejdsklima på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten deltager som repræsentant for de ansatte i drøftelserne med arbejdsgiverne om retningslinjerne for den efteruddannelsesplan, som arbejdsgiveren er forpligtet til at udarbejde hvert år.

 


Meld dig ind og brug din tillidsrepræsentant – handout til dine kollegaer, der endnu ikke er medlem.

Sidst redigeret 18. juli 2017