Overenskomst

Her finder du en oversigt over overenskomster for offentlig ansatte:
 
 

Som offentligt ansat spiller din tillidsrepræsentant (TR) en væsentlig rolle allerede, når du bliver ansat. Det vil nemlig typisk være tillidsrepræsentanten, der forhandler og aftaler din løn.

Det er også din tillidsrepræsentant, der forestår den årlige lønforhandling, som du har ret til.

Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver er:

  • at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
  • at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

Du kan bruge din TR i mange forskellige situationer. Eksempelvis når:

  • du har spørgsmål om forhold eller vilkår på arbejdspladsen
  • du har brug for at klage over dine arbejdsvilkår eller din løn
  • du har brug for at klage over dine efteruddannelsesmuligheder
  • du har spørgsmål eller forslag til forandringer på arbejdspladsen
  • du har ideer til forbedringer af arbejdsplads- eller personalepolitikker
  • du har spørgsmål til budgetter og ressourcefordeling
  • du har spørgsmål til din overenskomst ·

Det gør tillidsrepræsentanten
Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et godt og roligt arbejdsklima på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten deltager som repræsentant for de ansatte i drøftelserne med arbejdsgiverne om retningslinjerne for den efteruddannelsesplan, som arbejdsgiveren er forpligtet til at udarbejde hvert år.

 


Meld dig ind og brug din tillidsrepræsentant – handout til dine kollegaer, der endnu ikke er medlem.

Sidst redigeret: 3. januar 2020