Opsagt – der er hjælp at hente

Her kan du læse om, hvilke regler, der gælder i forskellige situationer og på forskellige områder, hvis du bliver opsagt.

En stærk partner
Du kan altid regne med at have en stærk partner i Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du bliver opsagt. Vi kan både hjælpe dig med at få det bedste ud af din opsigelse, og vi kan hjælpe dig videre i din karriere
 
Kontakt os
Vi kan hjælpe med at tjekke, om opsigelsen er lovlig og saglig begrundet. Vi kan også hjælpe, hvis der viser sig en mulighed for at forhandle om eventuelle goder i forbindelse med fratrædelsen. Det kan være fritstilling til at tage andet arbejde overdragelse af IT-udstyr, du har brugt, osv.
Hvis arbejdsgiveren ikke har håndteret opsigelsen korrekt, kan forbundet indlede en sag.

OPSIGELSESVARSLER

Arbejdsgiveren skal opsige den ansatte med mindst følgende varsel:
 
• 1 mdr. inden udløbet af 5 mdr. ansættelse.
• 3 mdr. inden udløbet af 2 år og 9 mdr. ansættelse.
• 4 mdr. inden udløbet af 5 år og 8 mdr. ansættelse
• 5 mdr. inden udløbet af 8 år og 7 mdr. ansættelse
• 6 mdr. herefter.
Ansættelsestiden regnes fra den 1. i den måned, hvor man er blevet ansat. Barselsorlov, militærtjeneste samt afholdt forældreorlov efter 1.1.1994 medgår i ansættelsestiden.

Prøvetid
Er der ved ansættelsen aftalt prøvetid, kan denne max. være tre måneder, og arbejdsgiveren skal ved opsigelse i prøvetiden give et varsel på mindst 14 dage, mens den ansatte kan opsige stillingen uden varsel, med mindre andet er aftalt.
Kontakt altid Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du bliver opsagt.

FERIE VED OPSIGELSE

Er du blevet opsagt kan du ikke holde hovedferie (tre uger) i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på tre måneder eller mindre. Det gælder uanset tidligere aftaler om afholdelse af ferie. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med pågældende antal feriedage.

Hvis du er fritstillet og ferien er planlagt skal den holdes inden for fritstillingsperioden. Men det kræver at arbejdsgiveren har aftalt ferie med dig inden for 3 måneder for hovedferien og 1 måned for øvrig ferie.

Disse ferielovsregler gælder både for private og offentlige ansatte

Kontakt Forbund Arkitekter og Designere for at få vejledning i forhold til din konkrete sag. Der kan nemlig være særlige omstændigheder som afviger fra de generelle regler.

Du kan læse mere om regler for ferie ved opsigelse i ferieloven under § 16

REGLER FOR FRATRÆDELSESGODTGØRELSE

Bliver du afskediget efter 1. februar 2015 og har du været ansat som funktionær i 12 år har du ret til en fatrædelsesgodtgørelse på en måneds løn. Har du været ansat i 17 år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse på tre måneders løn. Det fremgår af funktionærloven, som blev ændret pr. 1. februar 2015.

Vær opmærksom på at:

  • De første 8.000 kr. udbetales skattefrit, resten beskattes som almindelig løn.
  • Fratrædelsesgodtgørelser kan få indflydelse på din efterløn.
  • Reglerne kan være komplicerede. Det er derfor en god idé at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere.

FRITSTILLET ELLER SUSPENDERET

Hvis du bliver opsagt, kan arbejdsgiveren vælge at fritstille dig. Det er ikke noget, du har krav på eller kan forvente . Men hvis du er i en situation, hvor der ikke er arbejdsopgaver, bør du forsøge at forhandle dig til en fritstilling.

Hvis du bliver fritstillet, vil du fortsat modtage din løn og beholder som udgangspunkt også retten til lønmæssige goder som fri telefon og fri bil i samme omfang som før opsigelsen, medmindre andet er anført i ansættelseskontrakten.

Mulighed for dobbelt løn
Du kan tage nyt arbejde med det samme (dog ikke i konkurrerende virksomhed) og få løn fra begge arbejdsgivere i op til tre måneder af opsigelsesvarslet. Hvis opsigelsesvarslet er længere end tre måneder, kan din arbejdsgiver modregne din løn fra din nye arbejdsplads – medmindre andet aftales.

Der gælder andre regler omkring ferie i opsigelsesperioden, hvis du bliver fritstillet, end ved almindelig opsigelse.

Bliv suspenderet og sendt hjem
Et alternativ til fritstilling er suspension. Her er man hjemsendt, men står til rådighed og kan tilkaldes, hvis der er arbejdsopgaver. Man aftaler typisk tilkald med en dags varsel. Man kan ikke tiltræde nyt arbejde under suspension.

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet, så kan vi hjælpe dig med at vurdere dine forhold.

Vær fortsat loyal
Selvom du er fritstillet i opsigelsesperioden, er du formelt set stadigvæk ansat, og du har derfor fortsat pligt til fx at være loyal over for din arbejdsgiver.

Det betyder blandt andet, at du ikke må drive virksomhed eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Får du den mulighed, skal du kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling eller påbegynde selvstændig virksomhed.

Ferie og feriefridage
Der gælder andre regler omkring ferie i opsigelsesperioden, hvis du bliver fritstillet frem for at blive opsagt på normal vis. Blandt andet skal arbejdsgiveren ikke varsle din ferie i en selvstændig meddelelse.

Når du er ansat efter Danske Ark-overenskomsten, kan du ikke pålægges at afholde feriefridage. Feriefridagene kan kun afholdes ved frivillig aftale – det vil sige, når begge parter går med til det. Ellers har du krav på udbetaling af alle, ikke afviklede feriefridage.

 

Sidst redigeret: 16. juli 2018