Medarbejderudviklingssamtalen

– det handler om din udvikling

Medarbejdersamtaler er et led i personaleudviklingen. Medarbejdersamtaler er planlagte samtaler mellem dig og din nærmeste leder om samspillet mellem dig og dine kolleger, lederne og virksomheden i det hele taget.

Hent skema til MUS-samtalerne på lederweb for offentlige chefer

Samtalen vil typisk komme til at handle om følgende spørgsmål:

  • Hvordan fungerer du i jobbet?
  • Hvilke arbejdsopgaver skal du være beskæftiget med fremover?
  • Hvilke behov og ønsker for uddannelse og udvikling har du?
  • Hvordan er samarbejdet mellem dig og lederen?
  • Hvad er dine forventninger til jobbet og virksomheden?

Formålet med medarbejdersamtaler er at synliggøre dine ønsker til og skabe indflydelse på din egen arbejdssituation. Formålet er, at du kan udnytte dine evner bedre til gavn for dig selv og virksomheden.

Kompetenceweb finder du værktøjer og gode råd til kompetenceudvikling i kommunerne.

Sidst redigeret: 9. juni 2017