Jeg skal ansættes

Når du er blevet tilbudt drømmejobbet, og kontrakten kommer på bordet, kan det være fristende bare at skrive under. Men der er en række forhold, du skal tænke på først. Naturligvis bør du tjekke, om lønnen er den rigtige.

Løn er ikke alt
Men en rigtig løn gør det ikke alene. Derfor er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du går ind til, når det gælder forhold som arbejdstid, overarbejde, regler for barn syg, barsel, ferie og feriefridage, ferietillæg, fri på helligdage og højtider, muligheden for at drive egen virksomhed ved siden af, pensionsindbetalinger, barselsvilkår m.v.

Flere job på hånden
Læs om hvad du gør, hvis du har flere job på hånden her

De offentlige overenskomster
Som offentligt ansat skal dine vilkår fremgå af din ansættelseskontrakt, der tager udgangspunkt i overenskomsten. Find overenskomsten her

Din tillidsrepræsentant forhandler for dig
Hvis du har en tillidsrepræsentant, er det vedkommende, der forhandler og aftaler din løn. Der for er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten har så mange oplysninger om dine kvalifikationer og kompetencer som muligt.

MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE

Mange arkitekter og designere bliver ansat i en midlertidig stilling enten for en bestemt periode eller til et bestemt projekt. 
Som udgangspunkt skal vilkårene for fastansatte og tidsbegrænset ansatte være de samme. Når der er overenskomst på arbejdspladsen, skal de midlertidigt ansatte som udgangspunkt arbejde under de vilkår, der fremgår af overenskomsten.
Der kan dog være gode grunde til at gøre forskel. For eksempel er det rimeligt nok, hvis arbejdsgiveren ikke tilbyder internetopkobling til en medarbejder, der kun er ansat en måned.
 
Krav til forlængelser 
En midlertidig ansættelse ophører uden yderligere varsel på det tidspunkt, der er aftalt i kontrakten. Kontrakten kan dog forlænges, hvis der opstår en uforudset situation, som virksomheden ikke har kunnet planlægge sig ud af. Det gælder også første gang arbejdsgiver vil forlænge. Det kan være:
  • Hvis en eller flere medarbejdere bliver syge, gravide eller skal have orlov.
  • Hvis det er nødvendigt for at løse opgaven, for eksempel hvis der er opstået uforudsete forsinkelser.

Det er vigtigt, at du forsøger at sikre dig bedst muligt ved at indgå en ansættelseskontrakt med din arbejdsgiver, også selv om ansættelsen kun er for en kortere periode.

Læs artiklen: Arbejdsgiver misbruger midlertidige ansættelser

Du finder loven her: loven om tidsbegrænset ansættelse

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er i tvivl om en forlængelse er lovlig.

LØNTILSKUD I DET OFFENTLIGE

Når du er i job i det offentlige får du udbetalt dine dagpenge, kontanthjælp eller anden ydelse som løn. Lønnen er ofte højere, når du er ansat i løntilskud i det private. Her får virksomheden 50% af din løn betalt. Løntilskud kan vare fra 3 måneder op til højst 1 år. Den mest almindelige periode er 6 måneders løntilskud både i det private og offentlige.

 

ANSAT GENNEM VIKARBUREAU

Hvis du ansættes som vikar gennem et vikarbureau, skal du følge den overenskomst, der gælder på vikarbureauet – hvis bureauet har indgået en landsdækkende overenskomst.

Hvis bureauet ikke har indgået overenskomst, kan du læse her, hvilke regler der gælder.

Du er velkommen til at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som vikar.

Sidst redigeret: 3. januar 2019