Information om coronavirus

Det gælder for offentligt ansatte

Konsekvenserne af corona udvikler sig med lynets hast, og flere og flere spørgsmål dukker op, da det er en ukendt og ekstraordinær situation.

Her kan du læse nogle af svarene på, hvad der gælder for offentligt ansatte.

Vi opdaterer siden løbende efter udviklingen, myndighedernes retningslinjer, hjælpepakker og ny hastelovning.

Hjemsendelse

Regeringen har 23. marts 2020 forlænget påbuddet om, at alle offentligt ansatte, der ikke arbejder med kritiske funktioner sendes hjem med løn foreløbigt indtil 23. marts 2020.

Arkitekter og designere arbejder normalt ikke med kritiske funktioner, som for eksempel pleje- og sundhedspersonale og politiet gør. Opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, gør ikke, at funktionerne anses som kritiske.

Hjemmearbejde, fleks, ferie og særlige feriedage

Offentligt ansatte skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Er det ikke muligt, har du alligevel ret til løn og du står til rådighed for arbejdsgiver, og har derfor ikke pligt til at bruge fleks eller ferie.

De almindelige regler for varsling af ferie og særlige feriedage gælder er udgangspunkt uændret. Det samme gælder reglerne for fleks, som er noget der aftales lokalt på arbejdspladsen.

Offentligt ansatte kan pålægges at holde op til 5 fridage

Offentligt ansat der er hjemsendt kan pålægges at holde op til 5 fridage frem til og med 13. april 2020. Der opfordres til dialog om placeringen.

Læs: Offentligt ansatte skal holde op til 5 fridage

Problemer med børnepasning

Regeringen har den 23. marts 2020 forlænget lukningen af skoler og daginstitutioner foreløbigt indtil 13. april 2020.

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde på fuld tid på grund af lukkede institutioner, opfordrer vi dig til at drøfte situationen med ledelsen.

Læs mere – FAQ

De offentlige arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer drøfter løbende mulige tiltag, og tingene kan derfor hurtigt ændre sig.

Akademikerne (AC) arbejder på en FAQ, med svar på spørgsmål særligt for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. Følg med på ACs hjemmeside 

Læs også

Opfordring til fleksibilitet for regionalt og kommunalt ansatte

 

Sidst redigeret: 2. april 2020