Barsel

Som offentligt ansat gælder der forskellige regler for løn under barsel afhængig af, om du er ansat i stat, region eller kommune.

Barselsdagpenge fra det offentlige

Når du ikke længere har ret til løn under barsel, er der mulighed for at få barselsdagpenge fra det offentlige.

Som forældre har I til sammen ret til op til 52 uger med barselsdagpenge. Perioden kan forlænges. Noget af barslen skal deles mellem forældrene.

Beregn selv din barsel

På Borger.dk kan du selv lave et forslag til en plan for, hvordan du kan holde barselsorlov.

Barselsplanen er kun vejledende, og der er ingen af de oplysninger du indtaster, der bliver gemt eller sendt til Udbetaling Danmark.

 

BARSEL I STATEN

Når du er ansat i staten, afhænger dine muligheder for lønnet orlov af, om din partner også er ansat i staten. Reglerne er som følger når barnet er født 1. april 2015 eller senere:

Hvis en af forældrene er statsansat:

 • Hvis moderen er statsansat, har hun ret til seks ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødslen med fuld løn. Derefter har hun 12 ugers forældreorlov med fuld løn.
 • Hvis faderen er statsansat, har han ret til to ugers fædreorlov med fuld løn efter fødsel. Derefter har han 13 ugers forældreorlov med fuld løn fra efter barnet er fyldt 14 uger

Hvis begge forældre er statsansatte:

Moderen og faderen har ret til 41 ugers orlov med løn. Ugerne fordeler sig som følger:

Frem til barnet er 14 uger:

 • Moderen har ret til seks ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel med fuld løn.
 • Faderen har ret til to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger med fuld løn.

Efter barnet er 14 uger:

 • Tilsammen har de 19 ugers forældreorlov med fuld løn, seks uger til moderen, syv uger til faderen og seks uger tilsammen.

BARSEL NÅR DU ER ANSAT I REGIONEN

Når du er ansat i en region, afhænger dine muligheder for lønnet orlov af, om din partner også er ansat i staten. Reglerne er som følger når barnet er født 1. april 2015 eller senere:

Hvis en af forældrene er ansat i en region

 • Hvis moderen er ansat i en region, har hun otte ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel med fuld løn. Derefter har hun 12 ugers forældreorlov med fuld løn.
 • Hvis faderen er ansat i en region, har han to ugers fædreorlov med fuld løn efter fødsel. Derefter har han 13 ugers forældreorlov med fuld løn.

Hvis begge forældre er ansat i en region

Moderen og faderen har ret til 43 ugers orlov med løn. De fordeler sig som følger:
Frem til barnet er 14 uger:

 • Moderen har ret til otte ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel med fuld løn.
 • Faderen har ret til to ugers fædreorlov med fuld løn.

Efter barnet er fyldt 14 uger:

Tilsammen 19 ugers forældreorlov med fuld løn, seks uger til moderen, syv uger til faderen og seks uger tilsammen.

BARSEL SOM ANSAT I KOMMUNEN

Når du er ansat i en kommune, afhænger dine muligheder for lønnet orlov af, om din partner også er ansat i staten. Reglerne er som følger når barnet er født 1. april 2015 eller senere:

Hvis kun en af forældrene er ansat i en kommune:

 • Hvis moderen er kommunalt ansat, har hun ret til otte ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel med fuld løn. Derefter har hun 12 ugers forældreorlov med fuld løn: I alt 34 ugers orlov med løn
 • Hvis faderen er kommunalt ansat, har han ret til to ugers fædreorlov med fuld løn efter fødsel. Derefter har han 13 ugers forældreorlov med fuld løn. I alt 15 ugers orlov med løn
 
Hvis begge er ansat i en kommune:
Moderen og faderen har ret til 43 ugers orlov med løn. Ugerne fordeler sig som følger:
 
Frem til barnet er 14 uger:
 • Moderen har otte ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel med fuld løn.
 • Faderen har to ugers fædreorlov med fuld løn.

Efter barnet er fyldt 14 uger

 • Tilsammen har de 19 ugers forældreorlov med fuld løn, seks uger til moderen, syv uger til faderen og seks uger til sammen

Læs også:
Barselsvejledning for ansatte i staten

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området  

Læs mere på borger.dk om:

Lønmodtager på barsel

Adoption

Sidst redigeret: 30. oktober 2019