Advarsler

Det hænder i hverdagen, at der opstår problemer mellem medarbejdere og deres chefer, problemer som munder ud i advarsler. Advarsler udspringer ret ofte af samarbejdsproblemer mellem medarbejder og leder.

Modtager du en advarsel, og har du ikke en tillidsrepræsentant at gå til, så tag kontakt til Forbundet for Arkitekter og Designere.

I sager om samarbejdsproblemer har parterne ofte vidt forskellige opfattelser af de samme forhold, og derfor skal der bruges meget energi på at få parterne til at forstå den anden parts opfattelse af forholdene.

En advarsel bør være skriftlig og skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvilke forhold der påtales. Advarslen skal endvidere angive, hvilken sanktion medarbejderen kan forvente, såfremt advarslen ikke efterleves.

Læs artikel om kravene til en advarsel.

Sidst redigeret: 9. juni 2017