Sådan kommer du videre

Søg ud af boksen

Der er hjælp at hente, når du som ledig vil videre på arbejdsmarkedet. Forbundet Arkitekter og Designeres karriererådgiver kan hjælpe dig til at få et overblik over mulighederne – både dem, du selv har tænkt over og dem, du måske endnu ikke har fået øjnene op for.

Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler medlemmer, der er mellem job, at udarbejde en samlet karriereplan. Nogle ledige kommer videre ved at finde en virksomhed, hvor de kan komme i fire ugers virksomhedspraktik eller blive ansat med løntilskud.

Hvad med at blive InnoBooster?
Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler sine medlemmer at tænke i alternative muligheder, blandt andet ordningen som InnoBooster og en mulig karriere som erhvervs-Ph.D-studerende

Hvis du skal ud i en virksomhed som virksomhedspraktikant, som ansat med løntilskud eller som InnoBooster, anbefaler FOAD, at du går efter store arbejdspladser, hvor der er større netværk, og hvor der er større ”personaleomsætning” og dermed større chancer for at blive ansat i fast job eller som vikar.

Søg ud af boksen
Det er også en god idé at søge ud i hjørnerne af dit fag og uden for tegnestueområdet.

 
Læs mere om dine muligheder herunder:
 

Akademikerdatabasen

Akademikerbasen er den akademiske CV-database, hvor virksomhedskonsulenter hurtigt kan finde dit CV og kontakte dig via din mail.

Akademikerbasen er udviklet i et samarbejde mellem Akademikerne (tidligere AC), Akademikerkampagnen, og de akademiske a-kasser. Basen er åben for alle jobsøgende akademikere og er uafhængig af kommercielle interesser.

Akademikerbasen er samtidig konsulenternes/jobrådgivernes søgedatabase og vigtigste formidlingsværktøj, når der skal matches jobsøgere med arbejdsgivere – derfor kan det være din direkte vej i job at lægge dit CV ind i basen.
 
Hold din profil ved lige
Akademikerbasen er en base med profiler på aktive jobsøgende akademikere. Derfor er det vigtigt at du reaktiverer din profil hver 14. dag, når du modtager en mail fra Akademikerbasen.
 
Når du lægger dit CV ind i Akademikerbasen, skal du være indforstået med, at dit CV kan blive vist til virksomheder, som er interesseret i netop din profil.
 
Er du interesseret i at arbejde i små og mellemstore virksomheder, så husk at angive, at du ønsker at deltage i Akademikerkampagnen. Du vil så kunne komme i betragtning til jobs, som vi får ind via Akademikerkampagnen.
 
Læs mere om Akademikerkampagnen
 
De oplysninger, du indtaster, videregives ikke til andre end interesserede arbejdsgivere, ligesom oplysningerne ikke må anvendes i forbindelse med rådighedsvurderinger o.l.
 
 

Karrierecoaching

Mange ledige har gavn af Forbundet Arkitekter og Designeres karrierecoaching, som tilbydes gratis til medlemmer.

Læs mere under karrieresektionen

 


Netværk for ledige

Er du ledig, medlem af FAOD, og bor du i Storkøbenhavn, så har du mulighed for at blive en del af et netværk, der skaber kontakt mellem private virksomheder og ledige.

Det sker blandt andet ved at identificere mulige job i virksomhederne, hvor job ofte bliver besat uden at være slået op.

Medlemmernes netværk
Det er netværket getAhead.dk, et åbent og tværfagligt erhvervs- og karrierenetværk for aktive højtuddannede personer.

Netværket er et non profit erhvervsnetværk. Det er medlemmernes netværk, og det er derfor medlemmerne, der har ansvar for netværkets udvikling.

Netværket står også for sociale arrangementer, som kan tage udgangspunkt i et virksomhedsbesøg og sluttes af med et besøg på en restaurant.

Senior?
Tjek netværket Senior Erhverv Danmark

Fællesskab for selvstændige
Hvis du gerne vil i gang som selvstændig og bor i Storkøbenhavn, kan fællesskabet Artlab midt i København måske være noget for dig. Artlab består af en blandet skare af kunstnere, grafikere, kommunikationsfolk og øvrige ligesindede kreative iværksættere.

 


Tag dagpengene med udenlands

Hvis du er jobsøgende, kan du få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. Det kan du gøre i op til tre måneder. Hvis du benytter dig af den mulighed, er det det vigtigt, at du er hjemme senest på den dag, de tre måneder udløber.
 
Der er en række betingelser, du skal opfylde for at kunne tage dagpengene med til udlandet. Dem kan du læse mere om bl.a. på a-kassen Akademikernes hjemmeside
 
Mange arkitekter arbejder i udlandet. Det giver erfaring og muligheder. På European Employment Services’ hjemmeside kan du finde en masse gode tips om jobsøgning i udlandet. Her er også information om landene i EØS.

Kurser for ledige

Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er der grænser for, hvad du kan foretage dig i det daglige – ud over at lede efter et job.

Der er dog visse muligheder for at deltage i kurser og efteruddannelse som ledig. En mulighed er at få seks ugers uddannelse efter eget valg, hvis du har været ledig i mindst 18 uger.

Husk at spørge a-kassen først
Det er vigtigt, at du spørger din a-kasse til råds, inden du begynder på et kursus, hvis ikke det er et, som dit lokale jobcenter selv finder til dig. Du risikerer nemlig at skulle tilbagebetale dagpenge, hvis du i en periode ikke har deltaget i et kursus, uden at have fået tilladelse først.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få seks ugers selvvalgt uddannelse, hvis du samtidig driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Find inspiration til kurser
Hvis du har fået bevilliget et kursus gennem dit jobcenter, er der en række forskellige kursusudbydere, du kan vælge imellem. Du kan eksempelvis se, hvad Arkitekternes efteruddannelse har at tilbyde.

Forslag til øvrige kursusudbydere:

UCN Act2Learn – blandt andet kurser i ledelse og teknologi

Kurserforledige.com – Adobe-kurser for designere og arkitekter

Future Company – grafiske kurser

DTU – søg kurser


Virksomhedspraktik

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du som ledig komme i virksomhedspraktik. Typisk varer praktikken fire uger men kan i visse tilfælde vare længere.

Du kan komme i virksomhedspraktik både hos det offentlige og i private virksomheder. Det er dog ikke tilladt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat.

Et praktikophold kan føre direkte til job i en privat virksomhed eller job med løntilskud – både i den private og offentlige sektor. Det kan dog være en fordel at komme i løntilskud i det private, da der ofte er større mulighed for efterfølgende ansættelse.

Ingen løn
Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, da man som ledig får en ydelse fra sin a-kasse (typisk dagpenge) eller fra din kommunes jobcenter.
Du vil under praktikken få en chance for at finde ud af, om den pågældende branche er noget for dig. Desuden vil du og arbejdsgiveren komme til at kende hinanden.
 

Hvis du vil i virksomhedspraktik, skal du kontakte dit lokale jobcenter. Derefter skal du eller jobcenteret kontakte en virksomhed. Virksomheden og jobcenteret aftaler indholdet af praktikken.


Job med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder, hvis du får dagpenge, sygedagpenge eller kontanthjælp.

Løn i det private
Hvis du vil ansættes i en privat virksomhed, kræver det, at du har været ledig i mindst seks måneder. Hos den private virksomhed ansættes du med overenskomstmæssig løn.

Dagpenge-sats i det offentlige
Hos det offentlige kan du blive ansat med det samme, du bliver ledig. Her får du en betaling, der svarer til dagpenge.

Formålet med løntilskud er at genoptræne eller styrke dine faglige kvalifikationer. Samtidig kan du afprøve dine færdigheder og få erhvervserfaring inden for et ønsket arbejdsområde.

Højst et år
En løntilskudsansættelse kan højst vare et år. I løntilskudsperioden er man ansat på virksomheden, men arbejdet tæller ikke med til genoptjening af dagpengeretten.

Det er ikke tilladt at blive ansat med løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud.

Husk 
Få papirarbejdet i orden hos dit lokale jobcenter, inden du begynder i løntilskud. Det er ikke nok, at du alene har en aftale med arbejdspladsen.

Bliv InnoBooster

InnoBooster-ordningen er betegnelsen for en støtteordning rettet mod virksomheder med op til 100 medarbejdere.

Tilskud til din løn
Under ordningen kan virksomheden få tilskud til at ansætte en højtuddannet – en InnoBooster- til at udføre et innovationsprojekt, der skaber væsentlige forandringer i virksomheden. Virksomheden modtager halvdelen af InnoBoosterens løn i tilskud, dog højst 12.500 kroner månedligt i 12 måneder.
 
Anbefales af forbundet
FAOD anbefaler InnoBooster ordningen til ledige medlemmer fordi, du som InnoBooster optjener anciennitet i a-kassen. Det vil sige, at du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode, hvis du er InnoBooster. Den mulighed har du ikke, hvis du er ansat med løntilskud.
 

En højtuddannet defineres som en person med en uddannelse på mindst bachelorniveau. Det betyder, at fx universitetsbachelorer, professionsbachelorer og diplomingeniører også kan blive InnoBoostere.

Læs mere om InnoBooster ordningen hos fx InnovationsFonden

 


Seniorjob

Er din dagpengeperiode ved at løbe ud, kan du stille krav om et seniorjob til overenskomstmæssig løn, hvis du er over 55 år og medlem af efterlønsordningen.

Læs artikel: Seniorjobbet kan redde din efterløn 

Er du over 55 år og har mistet din dagpengeret, så har du gennem din kommune krav på et såkaldt seniorjob. Det er dog en forudsætning, at du er tilmeldt efterlønskassen, og at du forinden har udtømt dine muligheder for at få arbejdsmarkedsydelse.

Det står der i loven om seniorjob

  • 6.  Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser.

Stk. 2. Repræsentanter for de ansatte i den kommunale virksomhed, hvori der tilbydes et seniorjob, deltager i fastlæggelsen af indholdet af seniorjobbet for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold.

  • 7. Løn- og arbejdsvilkårene for personer i seniorjob skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, jf. dog § 11, stk. 1. Personer, der ansættes i seniorjob, er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Løn efter overenkomst
I et seniorjob bliver du ansat i kommunen i henhold til en gældende overenskomst. Kommunen modtager et årligt tilskud, hvorfor du ikke optjener timer til en ny dagpengeperiode.

Du skal desuden stå til rådighed for et formidlet ordinært arbejde, hvilket medfører, at du fortsat skal have et aktivt CV på Jobnet. Du kan kun opsiges, hvis du ikke overholder de aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren.

Læs om seniorjob på Akademikernes’ hjemmeside

Du kan blive i dit seniorjob, indtil du går på efterløn, og hvis stillingen bliver nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

 
Sidst redigeret: 17. oktober 2018