Har du opbrugt retten til dagpenge?

Når du ikke længere er berettiget til dagpenge har du mulighed for at søge midlertidig arbejdsmarkedsydelse, seniorjob eller kontanthjælp.

Arbejdsmarkedsydelse
Der er blevet indført en midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014-2016.

Uafhængig af indkomst 
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er uafhængig af din ægtefælles indkomst og familiens samlede formue og udgør 60 pct. af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere svarende til:

  • 10.413 kr. for ikke-forsørgere og
  • 13.884 kr. for forsørgere.

Den samlede periode med dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år.

Arbejdsmarkedsydelse påvirker muligheden for seniorjob
Arbejdsmarkedsydelsen påvirker dine muligheder for at få et seniorjob. Du skal nemlig have udtømt dine muligheder for at få arbejdsmarkedsydelse, inden du kan få et seniorjob.

Formålet er at række en hånd til danskere, der er ved at ryge ud af dagpengesystemet.

Kontanthjælp er afhængig af indkomst
Har du ikke mulighed for at forsøge dig selv eller din familie kan du søge kontanthjælp.

Du kan læse om gensidig forsøgerpligt.

Ønkser du at søge om kontanthjælp skal det gøres via dit lokale jobcenter. Vil du vide mere kontanthjælp kan du enten kontakte dit lokale jobcenter eller læse mere på din kommunes hjemmeside fx Københavns Kommune.

Bor du i København kan du ringe til Ydelsesservice København på tlf. 82 56 40 00 mellem kl 10 – 12.

Kontakt FAOD på tlf. 3283 8990 mndag til fredag mellem kl. 10 – 15, hvis du som medlem har brug for råd og vejledning i din konkrete situation.

Sidst redigeret: 7. juli 2017