Er du blevet opsagt?

Det kan være et chok at blive opsagt, og ofte er der mange følelser involveret. Derfor opfordrer Forbundet Arkitekter og Designere altid medlemmer til at henvende sig og få professionel hjælp, hvis de bliver opsagt.

Vi kan hjælpe dig med at få det bedste ud af din opsigelse, og vi kan hjælpe dig videre i din karriere – læs mere om, hvordan under karriere.

Du er ikke den eneste
Det er ikke noget særsyn, at et medlem af FAOD bliver opsagt. Danmark er et af de lande i Europa, hvor det er lettest og billigst at afskedige folk.

Så længe, arbejdsgiveren overholder gældende regler, fx omkring begrundelsen for afskedigelsen og varslingen af den, er der ikke noget, du kan gøre ved det, hvis du havner i den situation.

Er din arbejdsgiver gået konkurs? – få penge fra Lønmodtagernes Garantifond – du kan finde oplysinger om regler, tidsfrister og om hvordan du søger via borger.dk.

Kontakt os
Det sker dog, at arbejdsgiveren ikke er opmærksom på reglerne, og derfor er det en god idé at kontakte FAOD, hvis du er blevet opsagt.

Vi kan hjælpe med at tjekke, om opsigelsen er lovlig og saglig begrundet. Vi kan også hjælpe, hvis der viser sig en mulighed for at forhandle om eventuelle goder i forbindelse med fratrædelsen. Det kan være midler til efteruddannelse, overdragelse af IT-udstyr, du har brugt, fritstilling til at tage andet arbejde osv.

Hvis arbejdsgiveren ikke har håndteret opsigelsen korrekt, kan forbundet indlede en sag.

Læs om dagpenge hos Akademikernes a-kasse

Sidst redigeret: 9. juni 2017