Østjobs
Frederiksberg

Projektleder til Områdeudvikling Finsensvej Vest

Tilmeldingsfrist 2. august 2019

Frederiksberg kommune søger en engageret og selvstændig projektleder til at udvikle og drive projekter samt koordinere eksisterende indsatser i tæt dialog med områdets interessenter.

 

Hvem er vi?

Frederiksberg Kommune igangsætter en områdeudvikling af området omkring Finsensvej Vest. En områdeudvikling er en helhedsorienteret indsats med henblik på at skabe et løft ved hjælp af fysiske, boligsociale, kulturelle og netværksskabende indsatser i samarbejde med borgere og brugere. Områdeudviklingen er berammet til fem år fra 2020 til og med 2024. Allerede i efteråret 2019 forventes det indledende arbejde at gå i gang.

 

Områdeudviklingen er forankret i By-, Kultur- og Miljøområdet, afdelingen for By, Byggeri og Ejendomme, Byudviklingsenheden.

 

Om jobbet

Vi søger en engageret og selvstændig projektleder, gerne med indgående kendskab til eller erfaring med områdefornyelse eller lignende helhedsorienteret indsatser. Fokus er på at koordinere eksisterende indsatser og at igangsætte nye projekter, som kan understøtte den samlede udvikling, hvortil der er afsat midler til områdefornyelse. Igangværende indsatser er fx boligsociale indsatser, byfornyelse og klimatilpasningsprojekter. Dertil kommer private projekter i området.

 

Såvel koordineringen og igangsætningen skal ske med udgangspunkt i programmet for Områdeudvikling Finsensvej Vest, som sætter retning for udviklingen. Programmet angiver overordnet, hvilke projekter og indsatser der med fordel kan igangsættes, men disse er ikke konkretiseret. Ligesom programmet er fleksibelt, således nye muligheder kan gribes. Der er således rig mulighed for at sætte sit præg på områdeudviklingen.

 

Arbejdsopgaver

 • Koordinering med øvrige kommunale projekter og indsatser, herunder klimatilpasning og byfornyelse
 • Projektledelse: planlægning, fremdrift og afslutning af delprojekter
 • Inddragelse af områdets interessenter, herunder beboere, boligselskaber, afdelingsbestyrelser, grundejere, institutioner, foreninger, frivilligorganisationer og erhvervsliv
 • Planlægning og afholdelse af borgermøder, andre borgerinddragende initiativer og arbejdsgruppe-forløb
 • Politisk sagsfremstilling

Du skal være indstillet på, at en del af arbejdet ligger uden for normal arbejdstid.

 

Din profil

Du skal have en relevant akademisk uddannelse, og erfaring med områdefornyelse samt erfaring med inddragelse af aktører, herunder almene boligselskaber, vil være en fordel.  Samarbejde falder dig naturligt, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt. Du er i stand til at tænke i helheder og på tværs af fagligheder.

 • Du er interesseret i byliv og bykvalitet og i at skabe bæredygtige løsninger i dialog i øjenhøjde med de lokale aktører
 • Du har en god forståelse af boligsociale indsatser
 • Du er god til at finde løsninger og have blik for, hvordan forskellige projekter kan understøtte hinanden
 • Du er en selvstændig projektleder og har forståelse for at drive projekter med mange forskellige typer af interessenter
 • Du har erfaring med eller interesse for fondsansøgninger
 • Du har stærke kompetencer i mundtlig og skriftlig kommunikation med det politiske niveau, forvaltningen og med borgere
 • Du har gå-på-mod, nysgerrighed, godt humør og kan have mange bolde i luften
 • Du har interesse og flair for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du har lyst til at være del af travl og afvekslende hverdag

 

Vi tilbyder

En spændende og afvekslende hverdag, som rummer alt fra strategisk udvikling til lavpraktiske opgaver. Du indgår i det faglige miljø i Byudviklingsenheden, hvor vi arbejder ambitiøst og værdsætter samtidig en uhøjtidelig stemning.

Det er en fast stilling. Efter 2024 overgår du til andre opgaver.

Du vil blive ansat under By- Kultur- og Miljøområdet i afdelingen for By, Byggeri og Ejendomme.

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt inklusiv frokostpause, med mulighed for høj grad af egen arbejdstidstilrettelæggelse.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation. Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt.

 

Praktisk information

Vi forventer at afholde samtaler fredag den 16. august.

Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte byudviklingschef Jesper Dahl på 2898 4121 eller teamkoordinator Brian H. Westerheim på 2898 4075.

Der er ansøgningsfrist fredag den 2. august 2019 kl. 12.

 

Ansættelse kan først finde sted, når der er indhentet udvidet straffeattest og børneattest.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.

Vi er en moderne kommune, der betjener ca. 100.000 borgere. 

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.