Nyt fra branchen

Privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi

Foto fra Aarhus. Foto: Dansk Byplanlaboratorium.

En ny rapport om "Privat-offentlige bysamarbejder" viser, at privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi.

En ny rapport om “Privat-offentlige bysamarbejder” samler erfaringer fra ind- og udland, og konklusionen er klar. Rapporten viser, at privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi.

Det skriver Dansk Byplanlaboratorium i nyhedsbrevet.

Rapporten har fokus på Privat-Offentlige Bysamarbejder (POB), hvor private aktører frivilligt organiserer sig med hinanden og kommunen om at gennemføre en idé. Det kan fx være en række aktiviteter eller projekter med det formål at opgradere et specifikt lokalområde, eller det kan dreje sig om fysiske, indholdsmæssige, kommunikationsmæssige og driftsmæssige tiltag.

Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL står bag netværket, der udgiver rapporten. Byplanlaboratoriet har været sekretariat.


Læs mere om samarbejdet bag rapporten

Gå direkte til rapporten

 

 


Fakta

Netværk for Privat-offentligt bysamarbejde består af KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg samt 11 danske kommuner. Netværket undersøger, privat-offentlige samarbejders potentialer i byudviklingen, og hvordan deres bedste rammebetingelser kan skabes.

Det fælles mål er at få løst en række konkrete udfordringer med eksempelvis tiltrækning af arbejdskraft, udvikling af detailhandlen, trængsel og mobilitet, iværksætteri, bosætning og turisme. Parterne bag netværket forventer, at en nytænkning af privat-offentlige samarbejder i Danmark er en afgørende forudsætning for fremover at sikre vækst, udvikling og livskvalitet i eksisterende danske byområder.

Med netværket er der mulighed for at høste erfaringer på tværs af landet og for første gang få etableret en sammenhængende viden om potentialet i samarbejdet mellem private og offentlige aktører. Det skaber samtidig grundlag for at vurdere, om der er behov for bedre lovgivningsmæssige rammer på området.