Nyt fra branchen

Potentialer og barrierer af træ i byggeriet

Arkivfoto: Per Rehfeldt.

Rapport samler eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri og gør status for omfanget af træbyggeri i Danmark.

En ny rapport ”Anvendelse af træ i byggeriet – Potentialer og barrierer” samler eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri, og gør status for omfanget af træbyggeri i Danmark, skriver BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet i nyhederne.

Spørgsmålet om anvendelse af træ i byggeriet belyses gennem en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, tre dialogmøder og kvalitative interviews med udvalgte nøglepersoner.

Det er primært personer med erfaring fra byggebranchen; arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører, bygherrer og studerende, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og i dialogmøderne.

Der er lavet en definition af træbyggeri, der præsenteres otte eksisterende eksempler på træbyggeri i Danmark, der oplistes forskellige træarter og det gennemgås, hvordan Sverige, Norge, Finland, Østrig, Tyskland og Canada har forsøgt at øge brugen af træ i byggeriet gennem tiltag, som er beskrevet.

Ud fra en livscyklusanalyse (LCA) er det vurderet, hvor meget CO2 Danmark kan spare ved at omlægge eksempelvis 10 procent af konventionelt byggeri til træbyggeri om året frem til 2030.

Download publikationen gratis.