Nyt fra branchen

Pluskontoret totalrådgiver på ny daginstitution

Billedet er fra den nyligt indviede daginstitution, ”Vores Sted”, som ligger centralt i Aarhus – et projekt Pluskontoret Arkitekter også har udført i totalrådgivning for Aarhus Kommune. Foto: Jesper Balleby.

Pluskontoret Arkitekter er valgt som totalrådgiver til ny daginstitution i Aarhus.

I forbindelse med etableringen af et nyt dagtilbud i Tilst, nord-vest for Aarhus, har Aarhus Kommune valgt Pluskontoret Arkitekter, med Oluf Jørgensen A/S som ingeniørrådgiver, som totalrådgivere til etablering af et helt ny dagtilbud til ca. 100 børn i aldersgruppen 0-6 år, skriver Plauskontoret Arkitekter i en pressemeddelelse.

Daginstitutionen skal placeres i nær tilknytning til Tilst Skole, hvilket giver gode muligheder for at skabe et sammenhængende børnemiljø for børn i alderen 0-18 år, med særlig vægtning på sammenhæng mellem dagtilbud og indskoling. Nærheden og den direkte tilknytning til skolen, kan medvirke til at skabe en tryg og glidende overgang fra børnehave til skole, idet børnene fortsætter på samme matrikel, blot i andre lokaler.

Processen starter som en fælles helhedsplanproces med inddragelse af både Tilst dagtilbud og Tilst skole. Her skal daginstitutionen placeres på grunden og have løst logistiske udfordringer, men der skal også arbejdes med de synergier, der kan opstå – hvad kan skolen og dagtilbuddet deles om og låne ved hinanden?

 

Læring i alle situationer
Når de overordnede rammer er fastlagt sammen med Tilst skole, starter udviklingen af daginstitutionens rum inde og ude, i samarbejde med repræsentanter fra dagtilbuddet. Projektet vil tage udgangspunkt i den nye pædagogiske læreplan for dagtilbud, som trådte i kraft i 2018.

Nogle af de centrale elementer i den nye læreplan er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer – også i fx bleskiftet, frokosten, legen og gåturen. Det generelle børnesyn har de seneste år ændret sig, så eventuelle udfordringer ikke længere anses som værende barnets problem, men noget der skal løses ved tilpasning af konteksten, rammerne og pædagogikken til barnets behov. Ligeledes er der nu fokus på, at barnet udvikler sig gennem mange forskellige typer af fællesskaber, hvorfor de fysiske rammer skal støtte op om disse.

Pluskontoret Arkitekter er en kendt samarbejdspartner for Aarhus Kommune og har ofte rådgivet, når der skal skabes nye og inspirerende rammer til leg og læring for børn og unge i Aarhus. Blandt andet ved det nye dagtilbud ”Vores Sted” på Sølystgade i det centrale Aarhus, som blev indviet i slutningen af oktober i år.

Den nye daginstitution i Tilst forventes at stå færdig ultimo 2021.