Nyhed

PLH Arkitekter designer nordens største fixerrum

På Halmtorvet 17, i den Grå Kødby på Vesterbro, har PLH Arkitekter designet og indrettet nye ficerrum i det tidligere slagterhus. 

Her kan stofbrugere indtage deres stoffer under sikre og sundhedsmæssige forhold, overvåget og assisteret af sundhedspersonale.

Huset er åbent og bemandet alle ugens dage fra 7:30-23:30 og indeholder 12 stofindtagelsespladser fordelt på 6 injektionsrum og 6 rygepladser i flere separate rum.

Arkitektonisk har PLH arbejdet med at nudge i form af flow og farvepsykologi.

Interiør i Stofindtagelsen – Fotos af Torben Eskerod 

Arkitekturen skaber stabilitet og sikkerhed. Faciliteterne er udformet, så stedet udstråler ro og er uformelt imødekommende, hvor rum og overfalder samtidigt kan tåle intensivt brug.

Rumforløb og gangarealer er åbne, hvilket forebygger konflikter og giver personalet et godt overblik. Strategien bag renovering af bygningen respekterer den Grå Kødby's særkende. 

Formålet er, at give misbrugere mere trygge rammer og reducere ubehag og problemer knyttet til stofmisbrug i lokalområdet.
Stofbrugerne er nogle af de mest udsatte misbrugsgrupper og har behov for sundhedsmæssige gode forhold.

– Vi er glade for projektet, som er et eksemple på social arkitektur, der går meget fint i tråd med PLHs overordnede målsætning om at forbedre livskvalitet gennem arkitektur og design, siger Lars Toksvig, arkitekt hos PHL og og ansvarslig for projketet.

Der her i forløbet foregået en tæt dialog med de faglige ressourcepersoner fra Socialforvaltningen, Mændenes Hjem og ”Skyen”, lokalpoliti, Vesterbro Lokaludvalg og brugerrepræsentanter.

– Det er afgørende, at der helt rigtige balancere mellem hårde og bløde værdier, forude de modsatrettede behov, som der ofte er mellem de forskellige interessentgrupper, pointerer han. 

Københavns Kommunes officielle åbningsreception finder sted d. 15 august, kl. 14-16 på adressen Halmtovet 17, hvor der er mulighed for at se lokalerne, tale med personalet og høre oplæg fra bl.a. socialborgmester Jesper Christensen. 
​PLHs ansvarshavende partner på projektet Lars Torsvig vil være til stede. 

Interiør i Stofindtagelsen – Fotos af Torben Eskerod 

Stofindtagelsen er den største organiserede og superviserede stofindtagelsesrum i Norden (1000m2) 

Faciliteterne er bemandet af sundhedspersonale dagligt fra 7:30-23:30 og har en kapacitet til i alt 24 stofbrugere på samme tid. 

Stofindtagelsen  er taget i brug den 2. august 2016 og har allerede et gennemsnit på mere end 200 brugere om dagen.

Interiør i Stofindtagelsen – Fotos af Torben Eskerod 

PLH Arkitekter
Tegnestue med ca. 95 medarbejdere, herunder 9 partnere.
PLH arbejder med et bredt spektrum af opgaver fra arkitektur, byplan og workplace design til bygherrerådgivning og industrielt design.