Nyt fra branchen

Planloven skal evalueres

Foto: Per Rehfeldt.

Alle kan indsende idéer og forslag til fremtidens planlov i forbindelse med evaluering af planloven.

I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016.

Den nye planlovgivning skal evalueres inden 1. juli 2020.

Med ændringen af planloven har kommunerne fået øget råderum og en række nye muligheder i planlægningen, som kan understøtte lokale initiativer og udvikling, skriver Erhvervsstyrelsen.

Ændringen har blandt andet givet nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i landdistrikterne til fremme af bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detailhandel og øgede muligheder for anvendelsen af sommerhuse. Desuden er der indført mere fleksible rammer for byudvikling, og kommunernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mere smidig administration er imødekommet ved, at kommunerne kan tilrettelægge kortere og mere effektive planprocesser. 

 

Planloven skal evalueres
Det fremgår af aftalen, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren vil tage initiativ til, at den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden 1. juli 2020. 

Evalueringen skal afdække, hvordan de nye regler i planloven anvendes, og om planlovgivningen vil kunne forbedres yderligere.

 

Høring
Planlovens formål er at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Udfordringerne i planlægningen ændres med udviklingen i samfundet. Fx påvirker større forandringer som globalisering, urbanisering, den teknologiske udvikling og klimaforandringer fremtidens udfordringer og muligheder for arealplanlægningen i Danmark. Med høringen er det ønsket at undersøge, hvordan planloven og den fysiske planlægning bedst kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og understøtte fremtidens behov. 

 

Sådan indsendes høringssvar
Du har mulighed for at komme med forslag og ideer til forbedringer inden for et eller flere af evalueringens temaer.

Høringsportalen er åben frem til den 31. januar 2020 kl. 12.00.

Deltag i høringen