Nyt fra branchen

Open call til unge designere

Fire designere har skabt et nyt fællesskab og en fælles udstillingsplatform for unge nyuddannede designere og opfordrer til at indsende bidrag til den første udstilling.

Fire møbeldesignere, der er uddannet i 2019 fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København, har skabt et fællesskab og en fælles udstillingsplatform for unge nyuddannede designere.

– Med udstillingsplatformen Ukurant ønsker vi at etablere et fællesskab, hvor unge uetablerede designere kan styrke deres netværk og professionelle virke igennem såvel sparring med hinanden som med branchen. Ukurant skal skabe bevågenhed om, hvad der rør sig på den unge danske designscene og være et talerør til den etablerede branche, siger Kasper Kyster , der er en af de fire initiativtagere til projektet Ukurant.

Derfor opfordrer Ukurant unge nye designere om at sende deres arbejde til Ukurant 2020.

Med kuraterede udstillinger af unge designeres værker, er Ukurant en platform og et fællesskab, hvor den eksperimenterende tilgang til materiale, håndværk og æstetik er i fokus. Ukurant giver eksponering til designere, der i deres værker udvisker skellet mellem kunst og funktion og viser os, hvordan nye metoder eller måder at tænke møbler, kan skabe interessante udtryk, hvor overgangen mellem kunst og møbel er flydende. Ukurant skal minde os om møblets skulpturelle karakter, og skabe en scene for nyuddannede designere. 

Ukurant er etableret af tidligere møbelstuderende ved KADK; Kasper Kyster, Lærke Ryom, Josefine Krabbe og Kamma Rosa Schytte. Ukurant er en forening, som bygger på demokratiske principper og ønsker at have en struktur, der værner om et fællesskab, hvor beslutninger tages gennem samtale og diskussion.

 

Open call
Ukurant kurateres ved første udstilling af de stiftende medlemmer, på baggrund af et Open Call. Ukurant søger samtidig at skabe tværfagligt samarbejder, ved at benytte unge designere fra andre brancher, til eksempelvis fotomateriale, udstillingsdesign og grafisk arbejde. 

Med de fornødne midler vil Ukurant forløbe som en årlig tilbagevendende udstilling. Hensigten med Ukurant er samtidig, at det fællesskab, der etableres blandt de udstillende designere, vil vokse og gavne designernes arbejde løbende gennem året og ud i fremtiden. Vi vil søge at styrke fællesskabet gennem møder, talks, workshops, mm, hvor designerne kan sparre og skabe nye samarbejder på tværs af fagligheder og færdigheder. Ukurant er et udtryk for en anerkendelse af at sammen står vi stærkere. Det bliver i mødet med udstillere og andre unge designere at Ukurant for alvor defineres, og vi vil opfordre alle medlemmer til at være med til at præge fællesskabet. 

 

3 Days of Design
Under eksekveringen af den første udstilling 14.-16. maj 2020, samarbejder Ukurant med direktør for 3 Days of Design Signe Teranziani, og udstillingen er placeret i hjertet af København på Frederiksgade 1.

Hensigten med at lægge den første udstilling under 3 Days of Design, er at kunne tiltrække såvel den danske som internationale branches bevågenhed, og markere platformen på den danske designscene. Det er vigtigt for os at understrege, at Ukurant ikke er et produkt af 3 Days of Design, men et samarbejde, Ukurant i forbindelse med sin første udstilling, har opsøgt for at give udstillingen den størst mulige eksponering i sin spæde start. 

Ukurant henvender sig først og fremmest til designbranchen. Når der tales om branchen anerkendes både den studerende, den nyuddannede designer og de etablerede brands, gallerier og producenter. På den måde favnes der bredt og håbet er at kunne starte en dialog blandt branchens forskellige parter. Ukurant insisterer på, at alle parter i branchen har spændende perspektiver at bibringe, men oplever en mangel på en platform, der skaber dialog mellem de nyuddannede designere og den etablerede branche. Ukurant er et sådant talerør, og netop med 3 Days of Design i ryggen, håber vi på at skabe en ballast for de nyuddannede udstillere så de kan møde den etablerede branche i øjenhøjde. 

Det er netop det publikum 3 Days of Design tiltrækker som Danmarks største design event. Med udstillingens første udstillingsperiode under 3 Days of Design tilsigtes samtidig at nå ud til både den internationale og danske presse. 

Læs mere om Ukurant, udstillings- og ansøgningsprocessen