Valg til Repræsentantskabet

Retningslinjer for at stille op til Repræsentantskabet

Ifølge vedtægterne afholdes der valg til repræsentantskabet i ulige år.

VEDTÆGTER

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og fastsætter de overordnede mål, rammer og retningslinjer for forbundets virksomhed og træffer de fornødne beslutninger i forbindelse hermed. Repræsentantskabet holder sædvanligvis 4 møder om året.

Medlemmer, der ønsker at opstille, skal anmelde deres kandidatur senest med udgangen af 3. kvartal.

Der kan vælges maksimalt 27 medlemmer til repræsentantskabet. Heraf vælges de 24 af og blandt de medlemmer, der enten er lønmodtagermedlemmer (herunder jobsøgende), eller medlemmer med selvstændig virksomhed uden ansatte. Endvidere vælges 3 medlemmer af og blandt forbundets studentermedlemmer.

Forbundet Arkitekter og Designeres sekretariat har den 11. september 2017 udsendt e-mail til de medlemmer, der er opstillingsberettigede. Hvis ikke du har fået denne e-mail, men mener, at du er opstillingsberettiget, kan du henvende dig til sekretariatet.

Alle medlemmer, der ønsker at opstille til repræsentantskabsvalget, skal indsende:

  1. en meddelelse om deres kandidatur,
  2. en kort programerklæring og
  3. et vellignende foto

til Forbundet Arkitekter og Designere, på e-mail senest den lørdag 30. september 2017 – kl. 24:00. 

Programerklæringen kan være personlig eller dække flere kandidater, som opstiller på samme valggrundlag.

Hvis der ved afslutningen af opstillingsperioden den 1. oktober 2017 er flere kandidater end det maksimale antal, skal der afholdes urafstemning. Enten til de ordinære Repræsentantskabsposter, til pladserne til Studentermedlemmer eller til begge dele.

Hvis dette bliver aktuelt, vil de opstillede kandidater få offentliggjort deres programerklæring, og der bliver udsendt urafstemning den 19. oktober 2017. Denne udsendelse vil alene ske via e-mail.

Hvis ikke der er flere opstillede kandidater end det maksimale antal, er de opstillede kandidater valgt til Repræsentantskabet.

Sidst redigeret: 10. januar 2018