Valg til Repræsentantskabet

Repræsentantskabsvalget 2019

Valget til det nye repræsentantskab gælder for en to-årig periode, dvs. fra 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Forbundet Arkitekter og Designeres øverste myndighed og fastsætter de overordnede mål, rammer og retningslinjer for forbundets virksomhed.

Repræsentantskabet består af maksimalt 27 medlemmer, hvoraf de 24 er valgt af og blandt medlemmer, der enten er lønmodtagere (herunder jobsøgende) eller selvstændige uden ansatte. Herudover er tre medlemmer valgt af og blandt forbundets studentermedlemmer.

Repræsentantskabet fastsætter forbundets overordnede politik og vælger forbundets bestyrelse, godkender budgetter og regnskaber, nedsætter udvalg samt udpeger repræsentanter til ekstern repræsentation. Repræsentantskabet holder sædvanligvis fire møder om året.

Flere af forbundets bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer er desuden politiske aktive i andre organisationer og politiske udvalg.

Forbundets overordnede formål er at varetage medlemmernes faglige, beskæftigelsesmæssige, og dertil knyttede økonomiske og sociale interesser.

Forbundet arbejder blandt andet for at sikre indflydelse på grunduddannelserne og vedligeholde og udbygge medlemmernes viden, understøtte medlemmernes karrieremuligheder og cementere arkitekter og designeres vigtighed for samfund og arbejdsmarked.

Forbundet arbejder også for at sikre at medlemmerne får de bedste forhold på arbejdsmarkedet, og et udfordrende og harmonisk arbejdsliv.

Ifølge vedtægterne afholdes der valg til Repræsentantskabet i ulige år.

Læs Vedtægterne.

 

Retningslinjer for opstilling og valg til repræsentantskabet

Har du lyst til at få indflydelse på Forbundet Arkitekter og Designeres politiske arbejde, og på hvilke indsatser forbundet skal gøre for at sikre de bedste vilkår på arbejdsmarkedet for arkitekter og designere? Så kan du stille op til repræsentantskabet, når der udskrives valg hvert andet år.

Medlemmer, der ønsker at opstille, skal anmelde deres kandidatur senest med udgangen af 3. kvartal i ulige år.

Forbundet Arkitekter og Designeres sekretariat udsendte i uge 38 en e-mail til de medlemmer, der er opstillingsberettigede til valget i 2019.

Alle medlemmer, der ønsker at opstille til repræsentantskabsvalget, skal indsende:

  • en meddelelse om deres kandidatur
  • en kort programerklæring
  • et vellignende foto

til Forbundet Arkitekter og Designere, på e-mail: faod@faod.dk.

 

Meddelelse om at du stiller op, skal ske senest mandag den 30. september 2019 kl. 24:00. Vælgererklæring og foto kan indsendes efterfølgende. Du modtager besked om deadline for materialet, når du givet besked om dit kandidatur.

Programerklæringen kan være personlig eller dække flere kandidater, som opstiller på samme valggrundlag.

 

Afstemning

Hvis der ved afslutningen af opstillingsperioden er flere kandidater end det maksimale antal, skal der afholdes urafstemning. Enten til de ordinære repræsentantskabsposter, til pladserne til studentermedlemmer eller til begge dele.

Hvis dette bliver aktuelt, vil de opstillede kandidater få offentliggjort deres programerklæring, og der bliver udsendt urafstemning. Denne udsendelse vil alene ske via e-mail.

Hvis ikke der er flere opstillede kandidater end det maksimale antal, er de opstillede kandidater valgt til Repræsentantskabet.

Vi har til valget 2019 modtaget flere kandidater end de maksimale 27 medlemmer af repræsentantskabet, og der afholdes derved urafstemning 4.11-25.11. Alle stemmeberettigede medlemmer modtager en e-mail med stemmeseddel mandag den 4. november 2019.

Du kan se de opstillede kandidater og læse deres programerklæringer her.

 

Sidst redigeret: 14. februar 2020