Udvalg

Udvalgene i Forbundet Arkitekter og Desigere varetager politiske opgaver på forskellige ansvarsområder, der har betydning for medlemmernes interessevaretagelse, fx udredningsarbejder, udarbejdelse af beslutningsoplæg til forbundets repræsentantskab og bestyrelse, udvikling af nye faglige aktiviteter og indsatsområder mv. På relevante områder fungerer udvalgene også som politiske følgegrupper i forbindelse med centrale forhandlingsaktiviteter.

Du kan komme i direkte kontakt med udvalgene ved at sende en e-mail til udvalgsformændene eller udvalgssekretærerne. 

 

FHP-udvalg
Forhandlingsudvalget for det private område

Udvalgsformand: Sabina Happel (formand)

Dorthe Jørgensen 

Mikkel Vinterborg 

Thomas Rahbæk

Sabine Kjærulff

 

Udvalgssekretær:
Tine Trabolt  ttr@faod.dk 

Udvalgskommissorium 2018-2020


FHO-udvalg
Forhandlingsudvalget for det offentlige område

Jan Ove Petersen

Ture Bundgaard 

Lars Klint

Birgitte Lind Petersen 

Siv Britt Mansa

Iben Hammeleff

Peter Lange Jensen

 

Udvalgssekretær:

Azadeh Vahedi Custovic avc@faod.dk

Udvalgskommisorium 2018-2020


EAU-udvalg
Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg  

Hans Christian Asmussen (formand)

Jan Ove Petersen

Natalie Mossin

Johanne Aarup Hansen

Birgitte Bülow

Ny W. Oehlenschlæger

Frederik Larsen

Pernille Morgen.

 

Udvalgssekretær:
Ib Sander-Hansen  ish@faod.dk


Unge-udvalg
Udvalget for studerende og nyuddannede

Nana Diercks (formand) 

Marie Munch Pedersen

Malte Harrig

Xenia Mastrantones

Marie Munch Pedersen

Judith Furu-Grage

Calina Manisor

 

Udvalgssekretær:

Anette Sørensen ans@faod.dk

 

Sidst redigeret: 11. maj 2020