Programerklæring Peter Runge og Birgitte Lind Petersen 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Programerklæringen kan være personlig eller dække flere kandidater, som opstiller på samme valggrundlag.

 

Navn: Peter Runge

Alder: 55

Afgang: 1995, Kunstakademiets Arkitektskole

Erhverv: Ansat på Københavns Universitet, Campus Service

Fagligt arbejde i FAOD: Medlem af repræsentantskab 2008 – 19, og medlem af bestyrelsen 2016-19.

 

Navn: Birgitte Lind Petersen

Alder: 52

Afgang: 1995, Arkitektskolen i Århus

Erhverv: Ansat på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Campus Service

Fagligt arbejde FAOD: Medlem af repræsentantskab 2012 – 19.

 

Vi ønsker at styrke FAOD som et nutidigt ”fagforbund classic”.

Med det mener vi, at FAOD´s primære opgave, er at sikre rammerne for medlemmernes faglige udfoldelse, løn- og ansættelsesforhold.

 

Det eksisterende TR netværk skal fortsat understøttes, efteruddannes, og hvor muligt søges udvidet og udviklet. 

 

Hertil hører også fokus på politisk påvirkning.

 

Vi vil arbejde for at FAOD prioriterer flg. indsatspunkter:

  • Forsat udvikling af relevante ydelser, afvejet mellem det enkelte medlems og det kollektive behov.
  • Samarbejdet mellem FAOD, uddannelsesinstitutioner, standsforeninger og andre interessenter, for en fælles politisk stemme.
  • Synliggøre medlemmernes kompetencer, som medvirkende til skabelse af løsninger på globale udfordringer.
  • Styrke synliggørelsen i bredden af det faktiske jobmarked.

 

Det vil Birgitte gøre ved at forsætte sit arbejde i Repræsentantskabet og udvalget for offentlige ansatte.

 

Peter vil gøre det ved at søge genopstilling i bestyrelsen, for at forsætte igangværende arbejde og opgaver, varetagelse af formandsrolle for udvalget for offentlige ansatte, deltagelse i TR netværksmøder og seminar, samt varetagelse af eksterne udvalgsposter under AC.

Sidst redigeret: 14. oktober 2019