Programerklæring Nana Diercks Hopmann 2019

 

Alder: 38 år

Afgang: 2007 fra KADK

Erhverv: Erfaring fra tegnestue og siden 2015 i Metroselskabet

Fagligt arbejde i FAOD: Medlem af repræsentantskabet 2012-19 og medlem af bestyrelsen 2014-19

 

Jeg vil arbejde for en fagforening for designere, arkitekter og planlæggere i Danmark, som tænker samarbejde og solidaritet.  Jeg har været i repræsentantskabet siden 2012 og bestyrelsen siden 2014, hvor jeg især arbejder med: bedre overgang for de nyuddannede fra studie til arbejdsliv; flere tilbud til faglige medlemsarrangementer og netværk; et styrket samarbejde med andre standsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

 

Jeg vil arbejde for en fagforening som samarbejder bredt og solidarisk i forhold til arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål:

  • Jeg arbejder for en fagforening, som både arbejder for klassiske lønmodtagerpolitiske spørgsmål og samtidig arbejder for at skabe bedre vilkår for design- og arkitektfagets kreative iværksættere
  • Jeg vil fortsætte med at kæmpe for gode løn- og ansættelsesvilkår i vores overenskomster
  • Jeg vil styrke vores samarbejde med andre ”kreative” fagforeninger, A-kassen, AC-organisationer og andre standsorganisationer

Jeg vil arbejde for en fagforening som samarbejder bredt vedr. arkitektur og design fagpolitiske spørgsmål:

  • Jeg vil styrke og udvikle vores samarbejde med skoler, standsorganisationer og andre interessenter vedr. efteruddannelse til både arkitekter, designere og planlægger
  • Jeg vil være på forkant med hvad digital teknologi kommer til at betyde for vores medlemmers fremtidige arbejdsmarked
  • Jeg vil samarbejde bredt med brancherne om at brande arkitektur- og designfagenes betydning for samfundet, så medlemmernes arbejde bliver mere synlig og værdsat
  • Jeg vil skabe en bredere forståelse for, hvor designere, arkitekter og planlæggere kan bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet.

Jeg vil styrke fagforeningen som medlemsorganisation:

  • Jeg vil styrke samarbejdet med og fagforeningens relevans blandt de studerende på design- og arkitektuddannelser
  • Jeg vil styrke organisationslysten blandt unge designere, arkitekter og planlæggere
  • Jeg vil styrke involveringen af medlemmerne i vores fagforenings arbejde.

 

Jeg søger derfor om genopstilling i bestyrelsen for at forsætte med at arbejde for et endnu bedre FOAD i fremtiden!

Sidst redigeret: 14. oktober 2019