Programerklæring Mette Carstad og Michael Klæbel 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programerklæringen kan være personlig eller dække flere kandidater, som opstiller på samme valggrundlag.

Mette Carstad

 

Forbundet Arkitekter og Designere skal fortsat udvikles for at kunne varetage arkitekters og designeres løn- og arbejdsforhold bedst muligt.

 

Arkitekters og designeres beskæftigelsesområder skal bredes ud, så vi får mulighed for at bidrage til løsning af de store samfundsmæssige udfordringer blandt andet inden for klima, energi, ressourcer og migration. Et udvidet jobmarked vil medvirke til at skabe bedre og mere stabile jobmuligheder for arkitekter, planlæggere og designere, så også de løst ansattes vilkår kan forbedres.

 

Samarbejdet med medlemmernes standsforeninger og arbejdsgiverorganisationerne må tage udgangspunkt i den fælles interesse i at udbrede kendskabet til arkitektur og design, og dermed øge forståelsen for hvordan arkitekter og designere kan medvirke til at løse store presserende samfundsopgaver. Med skolerne skal samarbejdet forbedre uddannelsernes beskæftigelsesmuligheder og mulighederne for efteruddannelse.

 

Medlemmerne har brug for, at der er stærk og velkvalificeret hjælp til rådighed, hvis de skulle få brug for det. Vores overenskomst på det private område skal stadig udvikles på baggrund af erfaringer fra medlemmer og tillidsfolk. På det offentlige område skal erfaringerne koncentreres i få præcise forslag til overenskomstsamarbejdet med de store akademikerorganisationer.

 

En effektiv velfungerende fagforening, som hjælper medlemmerne bedst muligt, kræver fokus på drift og det faglige arbejde, et solidt medlemsgrundlag og en høj organisationsprocent, også på skolerne.

 

Jeg er uddannet industriel designer fra Arkitektskolen og arbejder i dag som ejendomschef i Rudersdal Kommune. Jeg har tidligere været formand for FAOD og formand i Arkitekternes Pensionskasse og siddet i bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening.

 

Michael Klæbel

 

Forbundet Arkitekter og Designere skal fortsat udvikles for at kunne varetage arkitekters og designeres løn- og arbejdsforhold bedst muligt.

 

Arkitekters og designeres beskæftigelsesområder skal bredes ud, så vi får mulighed for at bidrage til løsning af de store samfundsmæssige udfordringer blandt andet inden for klima, energi, ressourcer og migration. Et udvidet jobmarked vil medvirke til at skabe bedre og mere stabile jobmuligheder for arkitekter, planlæggere og designere, så også de løst ansattes vilkår kan forbedres.

 

Samarbejdet med medlemmernes standsforeninger og arbejdsgiverorganisationerne må tage udgangspunkt i den fælles interesse i at udbrede kendskabet til arkitektur og design, og dermed øge forståelsen for hvordan arkitekter og designere kan medvirke til at løse store presserende samfundsopgaver. Med skolerne skal samarbejdet forbedre uddannelsernes beskæftigelsesmuligheder og mulighederne for efteruddannelse.

 

Medlemmerne har brug for, at der er stærk og velkvalificeret hjælp til rådighed, hvis de skulle få brug for det. Vores overenskomst på det private område skal stadig udvikles på baggrund af erfaringer fra medlemmer og tillidsfolk. På det offentlige område skal erfaringerne koncentreres i få præcise forslag til overenskomstsamarbejdet med de store akademikerorganisationer.

 

En effektiv velfungerende fagforening, som hjælper medlemmerne bedst muligt, kræver fokus på drift og det faglige arbejde, et solidt medlemsgrundlag og en høj organisationsprocent, også på skolerne.

 

Jeg er arkitekt og bygherre i DSB med baggrund i private tegnestuer. Jeg beskæftiger mig i øjeblikket mest med kommende store stationsanlæg, som kan være med til at løse trængselsproblemer i hovedstadsområdet på en klima- og miljømæssig forsvarlig måde.

Jeg har været tillidsmand siden 2003 og medlem af forbundets repræsentantskab siden 2007. Jeg er også næstformand for samarbejdsudvalget i DSB´s administration, som dækker godt 500 medarbejdere.

Sidst redigeret: 14. oktober 2019