Programerklæring Jan Ove Petersen 2019

Alder: 67 år

Afgang: 1979

Arbejde: Esbjerg Kommune (40 år som Cand. Arch., Arkitekt MAA.)

Fagligt arbejde: 20 års erfaring som tillidsrepræsentant og været i samarbejdsudvalg på alle niveauer i Esbjerg Kommune. Medlem af FAODs repræsentantskab 2008-19. Medlem af bestyrelsen 2017-19 (udpeget som næstformand i sidste periode).

• Jeg vil arbejde for, at FAOD fortsat udvikler sig som en attraktive, kvik og aktiv fagforening for Arkitekter og Designere. En synlig fagforening, der er up-to-date med fagenes udvikling.
Med ”Arkitekter og Designere” menes hele spektret af arbejdsfelter, der i praksis arbejdes professionelt med. Lige fra arbejdet på offentlige arbejdspladser til arbejdet på private tegnestuer og andre mere projektbaserede ansættelser mv. eller enkelt persons forretninger/tegnestuer.
• Jeg har personlig stor fokus på det offentlige arbejdsmarked, særligt inden for planlægningsområdet, som FAOD lige har færdiggjort en stor markedsundersøgelse om med anbefalinger for fremtiden. (Se på FAODS hjemmeside). Der skal følges op på dette store arbejde, da det offentlige arbejdsmarked er vigende for arkitekter.
• Jeg er nu også via FAODs Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg i større udstrækning ved at arbejde med de mere løse og projektorienterede ansættelser, som trænger til mere opbakning. Det utraditionelle arbejdsmarked og freelance arbejde ser ud til at være i vækst.
• Jeg opfatter løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, det hele menneske i balance arbejde-fritid som kerneområder for FAOD. Dette er også et emne for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.
• Jeg støtter fuldt ud FAODs strategi 2019-2020 for aktiviteter. Strategiplanen indeholder også mine personlige fokusområder.
• Efter min mening er det vigtigt for medlemmerne, at det er tydeligt hvilke emner der arbejdes med. Derfor er der behov for en prioriteret handlingsplan for hvert enkelt punkt i strategiplanen, så vi kan være sikre på at nå i mål med hvert emne, afstemt efter resurserne.
• De indsatser, som jeg vil fremme, hænger også sammen med mit ønske om at fastholde FAODs positive udvikling i medlemsantal, som er en økonomisk forudsætning for fortsat at kunne levere nødvendig service for medlemmerne.
• FAOD skal opretholde afdeling i både København og Århus afdeling, så alle landets medlemmer har relativ kort afstand til personlig service. Gennem den måde foreningen fungerer på, skal man som medlem mærke, at man har fagforeningen i ryggen, når der er behov.
• Det er væsentligt at FAOD tilbyder netværk og kurser for tillidsrepræsentanter, så tillidsrepræsentanterne er fuldt ud klædt på til rollen.

Jeg vil søge genopstilling i bestyrelsen for at fortsætte igangværende arbejde og opgaver, herunder formandsrollen i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, samt deltage i/understøtte udvalget for offentlige ansatte med deltagelse i TR netværksmøder og seminar, samt efter behov varetage eksterne udvalgsposter.

Sidst redigeret: 1. november 2019