Opstillingsprogram Sabine Kjærulff 2019

Sabine Kjærulff

 

Jeg arrangerer mig med det formål, at øge fokus på vigtigheden af fagforbundet som vores fælles interesseorganisation, specielt med fokus på vores overenskomst.
Jeg er ansat på en privat tegnestue og har derfor mest fokus på arkitekter i private virksomheder og de udfordringer vi møder der.
Jeg er samtidig tillidsrepræsentant på min arbejdsplads og har derfor fokus på- og erfaring for, hvordan vi bedst støtter op om tillidsrepræsentanterne på tegnestuerne, som er bindeled imellem FAOD og vores medlemmer.
Jeg ønsker et FAOD, der står klarere i medlemmernes (og kommende medlemmers) bevidsthed. Jeg håber på at være medvirkende til at positionere FAOD stærkere, så vi kan bringe endnu bedre overenskomster i hus for vores medlemmer.
Jeg tror på, at der er en stor sammenhæng imellem hele branchens robusthed og medlemmernes sikkerhed i form af overenskomsten, der blandt andet sikrer vores lønvilkår og fastsætter regler for overarbejde, ferie og så videre.
Jeg vil gerne være med til at holde skarpt øje med, at vi ikke tillader løndumpning forklædt på forskellig vis, der i sidste ende betyder, at virksomhederne kan underbyde hinanden og markedet dermed ikke følger med den udvikling, vi ser i andre brancher.
Jeg mener at det er en vigtig pointe, at branchen som helhed har ligeså meget brug for vores arbejde som vores medlemmer har!

Sidst redigeret: 21. oktober 2019