Opstillingsprogram Sabina Happel 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:                                              Sabina Happel

Alder:                                              37

Afgang:                                          Bygningsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole januar 2009

Erhverv:                                         Ansat hos Årstiderne Arkitekter – Sweco Danmark A/S siden 2009. Medarbejderrepræsentant i tegnestuens samarbejdsudvalg siden 2010. Fællestillidsmand siden 2016 for i dag mere end 200 kollegaer.

Rolle:                                              Bygherrerådgiver, projektleder og sagsarkitekt.

Fagligt arbejde:                          Medlem af Arkitektforbundets repræsentantskab og bestyrelse. Medlem af FHP (udvalget for de private tegnestuer) og formand for kommunikationsudvalget.

Jeg vil arbejde for en solidarisk fagforening for designere, arkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere i Danmark, som tænker fællesskab og samarbejde.

En fagforening, der sikrer ordentlige arbejdsvilkår på arbejdspladserne, gennem hele arbejdslivet. Der skal i vores branche være plads til forskellighed. Både blandt medarbejdere, men også for den enkelt ansatte, i løbet af arbejdslivet. Det er vigtigt at parametre, som antal ugentlige arbejdstimer og arbejdsansvar kan variere, da det kombineret med flextid kan betyde uendeligt meget for, hvordan hverdagen hænger sammen for den enkelte. Vores arbejdsliv skal være bæredygtigt, og FAOD skal være med til at træffe bæredygtige valg.

Jeg vil samtidigt arbejde for en fagforening, der sikrer kreativiteten. Kreativiteten er det bærende element, i arkitektur og design. Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt et kreativt rum, til alle designer, arkitekt, landskabsarkitekt eller planlægger. Nordisk design og arkitektur, og måske endda særligt dansk design og arkitektur, har igennem årende været kendt og efterspurgt i hele verden. Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes for, at sikre det bedst mulige kreative miljø, i landets design- og arkitektbranche. Det er vores idéer, vi skal leve af nu, men også i fremtiden.

Jeg vil arbejde for en fagforening, hvor vores medlemmer står stærkt og står sammen

  • Jeg vil arbejde for at styrke vores medlemmers indflydelse på egne arbejdspladser, ved at alle arbejdspladser inden for den kreative branche skal have valgt en tillidsmand. Jeg tror på, at tillidsmanden er den bedste og mest direkte vej, til dialog med arbejdspladsernes ledelser og dermed, det bedste værktøj til forandring.
  • Jeg vil styrke tillidsmændene. Jeg tror på, at vi i fagforeningen, kan blive meget bedre til at motiver vores tillidsmænd til forhandling, og at vi kan gøre vores tillidsmænd til superforhandlere. Stærke tillidsmænd vil gøre det nemmere, for arbejdspladsernes medarbejdere at tale med en fælles stemme.
  • Derfor vil jeg styrke medarbejderklubberne, på landets arbejdspladser. De skal ikke kun være optaget af, at få skabt den bedste fredagsbar, men være med til at tage ansvar for de arbejdsvilkår, der udspiller sig på netop deres arbejdsplads. De skal være bevidste om deres arbejdspladskultur og være med til at sikrer, de rettigheder der er på arbejdspladsen, i form af kutymer og eller alder helst i form af gode lokalaftaler, der også afspejler virksomhedens kultur.
  • For mig er det vigtigt, at alle medlemmer ved, at hver enkelt arbejdsplads med en tillidsmand, er en lokalafdeling under fagforbundet.   

 

Jeg vil arbejde for en fagforening, som tror på fremtiden:

  • Jeg vil arbejde for, at vi som arkitekter og designerer, kan være stolte af vores fag og den værdi vi tilføre samfundet. 
  • Jeg vil arbejde for at styrke den viden de studerede har om værdien af et fagforbund. Jeg mener, det er vigtigt, at de studerende har en stemme i fagforbundet, og at fagforbundet er synligt på de kreative uddannelsesinstitutioner.
  • Jeg vil arbejde for et fagforbund, der er med til gennem efteruddannelse og karriererådgivning også at give de ledige i vores branche tro på fremtiden.
  • Ligesom jeg vil arbejde for at styrke efteruddannelse og karrierådgivning, til medlemmer både i og udenfor arbejdsmarked.

Herunder vil jeg kort beskrive mig selv og min faglige baggrund.

 

Jeg er uddannet bygningsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i januar 2009. Jeg var en af de heldig, der fik job med det samme jeg tog afgang. Årsagen hertil var min tilknytning til det private arbejdsmarked. I 2006 havde jeg nemlig haft 5 måneders praktik forløb på Birk Nielsens Tegnestue i København. En lille landskabstegnestue med fire ansatte i en af Sankt Peder Strædets baggårde. Tegnestuens hovedkontor lå i Aarhus, hvor der var langt flere ansatte. Efter endt praktikforløb blev jeg ansat som studentermedhjælper og kom troligt en dag om ugen, hvilket jeg også gjorde under min afgang, skønt det selvfølgeligt ikke var helt så mange timer. I løbet af min afgangsperiode skete der store forandringer. Tegnestuen var sammen med tegnestuen Skaarup og Jespersen blevet opkøbt af Sweco AB og ville i fremtiden komme til at indgå i Sweco Architects. Det betød, at tegnestuen nu flyttede til Strandvejen i Hellerup, så bygningsarkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere kunne side sammen på en adresse i København. Samtidigt blev tegnestuen i Aarhus bevaret. Det var for mig et held, at tegnestuen i Aarhus havde de brug for ekstra hænder. Derfor blev jeg efter min afgang ansat på tegnestuen i Aarhus, hvor jeg arbejdede i 10 måneder primært med planlægningsopgaver og kommunikation. Under min ansættelse i Aarhus begyndte krisen for alvor at kunne mærkes og tegnestuen, indgik bl.a. en aftale om kollektivt nedsat tid til 30 timer. Efter min ansættelse i Aarhus fik jeg en ny stilling denne gang ved Sweco Architects i København. Her valgt vi i 2010 to nye medarbejderrepræsentanter til samarbejdsudvalgte, hvor af jeg var den ene.

 

Min arbejdsplads er dog igen under forandring. Den 10. januar 2018 blev det offentliggjort, at Sweco har opkøbt Årstiderne Arkitekter. Det betyder, at Sweco Architects A/S, Årstiderne Arkitekter og Sweco Danmark A/S (Det tidligere Grontmij, der var blevet opkøbt af Sweco i 2015) bliver en samlet multidiciplinær virksomhed med nyt hovedsæde i København med 800 ansat. Det nye Sweco Danmark, vil være en del af Sweco koncernen med 14.500 medarbejder på verdensplan.

 

I dag er min arbejdsplads i Sweco´s nye hovedkontor ved Årstiderne Arkitekter i Ørestaden. Her er jeg fællestillidsmand for virksomhedens arkitekter og konstruktører i hele landet, hvilket betyder, at jeg varetager mere end 200 kollegers interesse. I min rolle som tillidsmand har jeg en plads i Sweco´s samarbejdsudvalg og er en del af den medarbejdergruppe, der årligt lønforhandler med virksomhedens ledelse.

 

Så selvom jeg har været tilknyttet den samme virksomhed siden 2006, har jeg fået rig mulighed for at få kendskab til privat tegnestuepraksis i alle skalaer, og endda både i København og Aarhus.       

 

Sidst redigeret: 14. oktober 2019