Opstillingsprogram Marie Munch Burski 2019

 

Uddannelse: Arkitektskolen Aarhus, årgang 2009

Job: Designer ved Jysk Display A/S, Viborg. 

 

Jeg vil arbejde for at FAOD bliver ved med at være en relevant og attraktiv fagforening, der både støtter det enkelte medlem, uanset ansættelsesform og sted, og som forholder sig aktivt til den fagligt relevante samfundsdebat. 

I min tidligere periode i repræsentantskabet har jeg især haft fokus på unges forhold i overgangen mellem studie og arbejdslivet, så vi også styrker medlemstallet blandt de unge for at kunne blive endnu mere relevante i vores tilbud til denne gruppe. Det er et arbejde jeg i høj grad, ønsker at fortsætte, og ønsker at udvikle med den øvrige udvalgsgruppe.

Jeg støtter også aktivt op om det arbejde repræsentantskabet har haft fokus på i den seneste periode med FAOD som en mere aktiv spiller i samfundsdebatten, så vi derigennem er med til at udbrede og styrke kendskabet til vores kompetencer. Og vi viser at netop vores fagfelt i høj grad kan være nøglen til mange af vores samfunds store problemer, klima-udfordringerne som et brandvarmt eksempel. 

Derudover vil jeg gerne arbejde for at styrke forholdene for designere og arkitekter ansat i de mange anderledes ansættelsesformer og udenfor overenskomst. 

Det er vigtigt, at vi sikrer, et bredt funderet repræsentantskab både geografisk og i ansættelsesformer, så FAOD kan forblive relevant for hele den samlede arkitekt og design stand. Jeg var en af de eneste i det nuværende repræsentantskab, der selv er ansat som designer og udenfor min overenskomst, og jeg ønsker derfor også fremadrettet at arbejde mere for hvordan vi kan sikre gode forhold for de af vores medlemmer, der er ansat i andre ansættelsesformer og se på hvordan vi kan give denne gruppe de bedste tilbud og støtte i deres situation. Hvordan rådgiver vi bedst om, og sikrer f.eks. Kontrakt, lønniveau, videreuddannelse og barselsforhold for denne gruppe. Det er et område med stort potentiale, hvor vi både kan gøre meget mere for de eksisterende medlemmer, men hvor vi også har mulighed for at tiltrække flere nye medlemmer, så vi fremadrettet kan tilbyde en attraktiv fagforening for alle medlemmer. 

Gennem fokus på de unge, og arkitekter og designere i øvrige ansættelser, mener jeg vi kan styrke vores position som fagforening og blive endnu mere relevante for alle medlemmerne og i samfundsdebatten. 

Sidst redigeret: 23. oktober 2019