Opstillingsprogram Lars Klint og Thure Bundgaard 2019

Navn: Lars Klint

Alder: 71

Afgang: 1972, Kunstakademiets Arkitektskole

Erhverv: Lektor ved KADK – Arkitektskolen

Fagligt arbejde: Har været medlem af Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentantskab og mangeårig tillidsmand for AC-underviserne samme sted

 

Navn: Ture Bundgaard

Alder 39

Afgang: 2011

Fagligt arbejde: Har været medlem af Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentantskab og er udpeget som tillidsmandssuppleant på KADK

Erhverv: Ansat som studieadjunkt på KADK – Arkitektskolen og selvstændig bygningsrådgivning i virksomheden Tegnestuen TSB

 

Programerklæringen kan være personlig eller dække flere kandidater, som opstiller på samme valggrundlag.

 

Vores grundlæggende opfattelse er, at Forbundet Arkitekter og Designere skal have fokus på medlemmernes basale behov. Kerneydelsen, at bistå medlemmerne i arbejdslivet, er ikke til diskussion, det er jo hele ideen i en fagforening. Derfor skal forbundet være og fremstå som en seriøs, hårdtslående fagforening, der ved sin blotte tilstedeværelse skal være respektgivende.  
Efterfølgende kan andre tiltag som samarbejder med standsforeningerne og ønsket om større politisk indflydelse, kan tages op, hvis det kan skabe muligheder for et ordentligt fagligt arbejdsliv med gode ansættelses- og lønvilkår, men sådanne tiltag må ikke gå ud over kerneydelserne – en kontingentstigning er ikke en løsning.

 

Medlemskredsen der i dag er såvel arkitekter som designere, den medlemskreds skal vi til stadighed værne om og udvikle, den burde være tilstrækkelig til at drive en effektiv fagforening.

Fagforeningen skal acceptere og understøtte de meget forskellige arbejdsvilkår der både er, og også kommer i fremtiden til samme kontingent, der er ikke forskel på medlemmerne. 
Derfor ønsker vi en stadig udvikling af fagforeningens understøttelse af prækære ansættelser og enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som det f.eks. sker med forsikringsordningen.

 

For os er det derfor afgørende, at fagforeningen har de nødvendige ressourcer til at gå ind i alle sager, hvor der er behov for det. Fagforeningen skal være klar til at tage de rigtige kampe, også dem, der kan udløse træk på konfliktfonden. Det kræver en stor økonomi, og da vi ikke går ind for forhøjelse af kontingentet, kræver den mange medlemmer. Derfor skal foreningen være (mere) meningsfuld for de, der i dag står udenfor, hvad enten de er ansatte eller selvstændige.

Herudover har vi qua vires ansættelser på KADK fokus på de offentligt ansatte.

 

Vi skal hjælpe de unge, der slås med høj ledighed og de ældre, der har svært ved igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Forbundet skal være din tryghed i hverdagen og din støtte, når behovet opstår. Det er det vi betaler kontingent til.

Sidst redigeret: 1. november 2019