Opstillingsprogram Judith Furu-Grage 2019

 

Jeg ønsker at genopstille til Repræsentantskabet i FAOD. Her vil jeg bidrage med min viden som arkitekt i det offentlige. Jeg har lyst til at være en aktiv medspiller i debatterne og til at forbundet fortsætter at udgøre den gode og vigtige støtte til vore medlemmer og imødeser tidens aktuelle behov.

Jeg ønsker at flere arkitekter vælger et arbejde i det offentlige. Der er behov for større viden om de faglige muligheder, som findes for arkitekter i kommunerne, regionerne og staten f.eks. som byplanlægger, byggesagsbehandler, bygherre eller fredningsmyndighed. Det er netop nu, at det er vigtigt at vi som arkitekter går ind i de offentlige stillinger og er med til at påvirke udviklingen i by og land for at sikre kvaliteten i vore omgivelser.

Herudover vil jeg kæmpe for, at vi som arkitekter tager en større del i debatterne i samfundet.

Sidst redigeret: 14. oktober 2019