Opstillingsprogram Johanne Aarup Hansen

 

Jeg vil arbejde for en fagforening for designere, arkitekter og planlæggere i Danmark, som tænker sammenhæng, samarbejde og solidaritet på tværs af lønansatte og prekære arbejdere og fagforeninger.

Mit fagforeningspolitiske fokus er og vil i fremtiden også være, hvordan fagbevægelsen generelt og FAOD i særdeleshed kan udvikle sig, så vi kan omfavne de udfordringer der er på arbejdsmarkedet for arkitekter og designere i dag og i fremtiden.

Jeg er specielt interesseret i at arbejde med at forbedre arbejdsvilkårene for de usikre arbejdsformer, som projektansættelser og små selvstændige virksomheder og hvordan disse også indgår i sammenhæng med almindelige lønansættelser.

Jeg ser gerne at FAOD bakker op om en generel mere politisk fagbevægelse, som ikke bare tænker og agere politisk i forhold til medlemmernes arbejdsrettigheder, men bruger sin magt som den største civilsamfundsbaserede bevægelse fagbevægelsen er og arbejder politisk mere bredt for et ligeværdigt samfund. De fagpolitiske emner som ligger mig nært er, hvordan vi begynder at tage stilling til udfordringer og fordele ved det digitale arbejdsmarked og liv og hvordan fagbevægelsen skal forholde sig til det prekære arbejdsmarked på godt og ondt.

Jeg vil arbejde for en fagforening som samarbejder bredt og solidarisk i forhold til arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål:

 • Jeg ønsker en fagforening, som både arbejder for klassiske lønmodtagerpolitiske spørgsmål og samtidig arbejder for at skabe bedre vilkår for design- og arkitektfagets kreative iværksætterlag.
 • Jeg vil styrke FAODs samarbejde A-kassen og de andre AC organisationer vedr. forbedring af dagpengeregler.
 • Vi vil styrke samarbejdet med de andre ”kreative” fagforeninger.
 • Vi vil arbejde for at FAOD på længere sigt etablere samarbejde om arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål på et globaliseret arbejdsmarked med organisationer udenfor Danmark.

Jeg vil arbejde for en fagforening som samarbejder bredt vedr. arkitektur og design fagpolitiske spørgsmål:

 • Jeg vil styrke samarbejdet med skoler, standsorganisationer og andre interessenter vedr. efteruddannelse til både arkitekter, designere og planlæggere
 • Jeg vil samarbejde bredt med brancherne om at udbrede bevidstheden og forståelsen for arkitektur- og designfagenes betydning i og for samfundet, så medlemmernes arbejde bliver mere synlig og værdsat.
 • Jeg ønsker at skabe en bredere forståelse for, både internt og eksternt i fagene, hvor designere, arkitekter og planlæggere kan bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet.

Jeg vil styrke fagforeningen som medlemsorganisation:

 • Jeg vil styrke samarbejdet og fagforeningens relevans blandt de studerende på design og
  arkitektuddannelser.
 • Jeg vil styrke organisationslysten blandt unge designere, arkitekter og planlæggere.
 • Jeg vil styrke involveringen af medlemmerne.
Sidst redigeret: 15. oktober 2019