Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Forbundet Arkitekter og Designeres øverste myndighed og består af 24 medlemmer.

Repræsentantskabet fastsætter forbundets overordnede politik og vælger forbundets bestyrelse, godkender budgetter og regnskaber, nedsætter udvalg samt udpeger repræsentanter til ekstern repræsentation.

Flere af forbundets bestyrelses- og repæsentantskabsmedlemmer er desuden politiske aktive i andre organisationer og politiske udvalg.

Du kan læse repræsentantskabets mødereferater

REFERATER / REPRÆSENTANTSKAB

 

Medlemmer Repræsentantskabet

Udvalg

 
Sidst redigeret: 14. februar 2020