HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Forbundet Arkitekter og Designere optager følgende som medlemmer:

  • Arkitekter cand.arch, designere cand.design. og øvrige akademikere beskæftiget inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed i den offentlige og private sektor i ind- og udland samt arkitekter og øvrige akademikere, der er arbejdssøgende inden for disse områder.
  • Bachelorer eller personer, der på anden måde har erhvervet sig kompetence på akademisk niveau, og som enten er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
  • Arkitekter cand.arch, designere cand.design. øvrige akademikere, bachelorer eller andre personer, der på akademisk niveau og uden ansatte udøver selvstændig virksomhed som hel- eller deltidsbeskæftigelse inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
  • Personer, der gennem deres grunduddannelse eller på anden vis erhvervet kompetence er kvalificerede til beskæftigelse på akademisk niveau inden for byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
  • Som studentermedlemmer kan optages studerende indskrevet ved uddannelsesinstitutioner, der efter afsluttet uddannelse med en bestået bachelor eller kandidatgrad – kvalificerer sig til beskæftigelse på akademisk niveau inden for byggeri, planlægning, design og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.
Sidst redigeret: 18. januar 2018