Bestyrelsen

Forbundet Arkitekter og Designeres bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse, og den er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen består af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer. De er alle valgt af repræsentantskabet for en periode på to år.

Bestyrelsesformand og næstformand er samtidig forbundets og repræsentantskabets formand og næstformand.

Læs bestyrelsens mødereferater
(adgang til mødereferaterne kræver login – kontakt venligst forbundet hvis du ønsker adgang).

REFERATER / BESTYRELSE

Formand
Peter Toftsø


Foto: Ulrik Jantzen

Uddannelse
Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1998.
Tidligere udlært og arbejdet som arkitekturmodelbygger hos Lars Rothenborg (1985-95).

Info
Bor på Frederiksberg. Tidl. specialkonsulent i Bygningsstyrelsen. Har tidligere været ansat hos FB Gruppen A/S (2009-2012), Tivolis Udviklingsafdeling (1998-2003), DR-Byen, Ny Koncertsal (2003-04) og Juul & Frost Arkitekter (2004-2009)

  • Medlem af Arkitektforbundets repræsentantskab siden 2008.
  • Medlem af Arkitektforbundets bestyrelse siden 2010.
  • Medlem af Arkitektforeningens repræsentantskab siden 2009.
  • Udpeget medlem af Akademikernes (AC’s) bestyrelse.
  •  

e: peter.toftsoe@faod.dk


Næstformand
Jan Ove Petersen

Uddannelse
Arkitektskolen i Aarhus

Info
Esbjerg kommune

e: jop.janove@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
Sabina Happel


Foto: Ulrik Jantzen

Uddannelse

Kunstakademiets Arkitektskole

Info

Sweco Architects

e: sabina.happel@sweco.dk


Bestyrelsesmedlem
Nana Diercks Hopmann

Foto: Ulrik Jantzen

Uddannelse
Arkitektskolen i København i 2007.

Info
​Metroselskabet I/S

e: nana@diercks.dk


Bestyrelsesmedlem
Peter Runge


Foto: Ulrik Jantzen

Uddannelse
Arkitektskolen i København

Info
​Københavns Universitet

e: peru@adm.ku.dk

Sidst redigeret: 6. december 2018