Nyhed

NYT VÆRKTØJ MODELLERER I 3D I AUTODESK REVIT

Billede og illustration af Årstiderne Arkitekter

På baggrund af et internt behov hos deres landskabsarkitekt-kolleger har BIM-specialister fra Årstiderne Arkitekter udviklet et særligt værktøj til brug i programmet Revit, der normalt bruges til 3D-modellering af bygninger. Softwaren, som nu giver landskabsarkitekter mulighed for at 3D-modellere, er gjort tilgængeligt på AutoDesk App Store, og er allerede taget i brug af flere virksomheder i branchen.

LTM står for Landscape Terrain Modeller, og er et plugin udviklet til landskabsarkitekter og andre fagfolk, der arbejder med terrænreguleringer – et værktøj til brug i Revit, som giver landskabsarkitekter nye muligheder for at landskabsmodellere i 3D. Det nye værktøj er udviklet af BIM-specialister hos Årstiderne Arkitekter på baggrund af et internt behov hos deres kolleger.

”Efter en rundspørge blandt vores landskabsarkitekter om deres arbejdsmetoder og behov, blev det klart, at de manglede et værktøj i markedet, som gjorde dem i stand til at landskabsmodellere i 3D. Derfor gik vi selv i gang med at udvikle LTM i tæt samarbejde med vores landskabsarkitekter – LTM er derfor løbende udviklet og tilpasset efter deres behov,” fortæller Ander With Kaas, som er BIM-specialist hos Årstiderne Arkitekter og står bag den nye software.

Modellering i 3D kan bl.a. automatisere optællinger og mængdeudregninger, og indeholder konkret otte værktøjer til at modificere i Revit Floors – LTM automatiserer således en række af de processer, som landskabsarkitekter i dag udfører manuelt.  Derudover resulterer de nye værktøjer i, at landskabsarkitekter nu kan arbejde i samme program som deres konstruktør- og arkitektkolleger. 

”Vores bygningskonstruktører og arkitekter modellerer alle i Autodesk Revit, og derfor er det en klar fordel at få landskabsarkitekterne over på samme software – det giver LTM mulighed for. Det betyder, at vi lettere kan sammenholde vores 3D-modeller – både visuelt og med digitale checkværktøjer,” fortæller Mads Carlsen, som er BIM-manager hos Årstiderne Arkitekter.

Og det er ikke kunne landskabsarkitekter hos Årstiderne Arkitekter, som får glæde af den nye software. Virksomheden NTI begynder i den nærmeste fremtid at afholde kurser i LTM, og værktøjet ligger allerede nu tilgængeligt for landskabsarkitekter i hele verden på AutoDesk App Store.

LTM er allerede købt og taget i brug af andre kolleger i branchen. En af dem er Hanna Husum, som er landskabsarkitekt hos Rubow Arkitekter, og til hverdag arbejder med det nye værktøj.

”LTM er et rigtig godt skridt på vejen for landskabsarkitekter i forhold til at modellere i 3D. Softwaren giver nogle muligheder, som ikke var tilgængelige før. Den store fordel ligger i samarbejdet med bygningsarkitekterne, hvor vi kan arbejde dynamisk i en fælles model. LTM giver os mulighed for at kotere og styre fald, og vi håber, at softwaren vil videreudvikles til at kunne håndtere mere komplekse landskabsformer på en nem og effektiv måde,” fortæller Hanna Husum.

Den nye software udvikles løbende af teamet fra Årstiderne Arkitekter i tæt samarbejde med kolleger fra branchen.


Praktisk information

Anders With Kaas, BIM-specialist bygningskonstruktør og udvikler af LTM hos Årstiderne Arkitekter: T: +45 7024 1074 M: +45 6086 6095 E: awk@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef hos Årstiderne Arkitekter
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk

Læs mere om LTM: www.landscapeterrainmodeller.com