Nyhed

Virksomhedskontakten – den gode dialog til job

Temamøde for akademikere: Hvordan får jeg virksomheder til at købe det, jeg er god til?

Temamødet har fokus på mødet og dialogen mellem dig og virksomheder – private og offentlige.

Det handler om at finde frem til, hvad du kan tilbyde, og finde de virksomheder, der er interesseret i det, du kan.

Udgangspunktet er en kunde, der vil købe, og et produkt, der skal sælges.

Produktet er i dette tilfælde dine kompetencer, og den måde du ønsker at sammensætte dem på. Det er dig, der har og er produktet.

Personligt salg og mønsterbrydning
På temamødet vil vi komme ind på teknikker til at gennemføre det personlige salg.

Vi vil introducere mønsterbrydning, der handler om at vurdere sine kompetencer og jobmuligheder på en ny måde, og med dette udgangspunkt at finde nye strategier og nye veje til job.

Spørgsmål der vil blive belyst i løbet af dagen:

  • Hvordan medvirker jeg til at skabe værdi i en virksomhed?
  • Hvordan finder jeg frem til de virksomheder, der er interesseret i mine kompetencer? 
  • Hvordan får jeg aftalt, gennemført og afsluttet et godt salgsmøde med virksomheden? 
  • Hvordan arbejder jeg effektivt med min jobstrategi?
  • Hvordan arbejder jeg med mønsterbrydning?

Oplægsholder
John Hermansen,
adm. direktør
SBK Scandinavia A/S

Tid og sted 
Torsdag den 16. juni 2005 kl. 14-17

SBK Scandinavia A/S
Klamsagervej 27
8230 Åbyhøj

Tilmelding
Senest d.10. juni på tlf. 86 77 00 11 eller e-mail: lss@sbk.dk