Nyhed

Ulighed tvinger kvinder til tavshed om graviditet

Peter Toftsø, formand for Arkitekter og Designere

Hvis ikke samfundet anerkender ligestilling, og politikerne ikke vil sikre os det, så er den eneste måde, at kvinder kan sikre sig mod forskelsbehandling, at arbejdsgiveren slet ikke kender til graviditeten, fastslår forbundsformand Peter Toftsø.

Af Anita Corpas

Fuld løn, fuld kompensation og fuld ligestilling. Gennem årtier har Forbundet Arkitekter og Designere kæmpet for ligestilling mellem kønnene og bedre vilkår for barsel i adskillige overenskomstforhandlinger.

– Vi har vedvarende påpeget ulighed på arbejdsmarkedet mellem kvinder og mænd omkring barsel.

– Nu har vi sejret.  Vi har haft en klokkeklar sag, og vores medlem har gjort alt det rigtige. Hun har endda oplyst, at hun var gravid, selvom hun slet ikke er forpligtet til det, siger Peter Toftsø, formand for Forbundet Arkitekter og Designere.

Han refererer til den netop afsluttede ligebehandlingssag, Forbundet har ført og vundet over en arbejdsgiver for uretmæssigt at fyre den gravide service-designer Ida Burchardi.

– Dette er et eklatant eksempel på, at kvinderne i den fødedygtige alder er ekstremt udsatte, og at de bærer risikoen for at blive betragtet som uattraktive at ansætte, pointerer han. 

Hvor er pengene

Forbundsformanden efterlyser derfor en politisk indsats for at sikre reel ligestilling mellem kønnene.

Mens vilkårene for at holde barsel bliver stadig bedre for begge køn, følger der ingen penge i halen på de gode ordninger.

Det betyder, at arbejdsgivere i flest tilfælde ikke bliver maximalt kompenseret for den barslende medarbejder.

– Hvis vi skal have ægte ligestilling, skal vi have fuld lønkompensation i den periode, forældrene har ret til fravær, siger Peter Toftsø og henviser til den norske model, som det gode eksempel.

I Norge indbetaler parterne til den norske socialforsikring ”Trygden”, som herefter overtager forpligtelsen med at betale forældrene fuld løn under barsel.

På den måde bliver arbejdsgiverne aldrig belastet økonomisk, og begge forældre opnår fuld løn under barsel.

– Det er en politisk opgave at sikre, at vi har lighed mellem kønnene, og graviditet er en samfundsopgave, for det vedrører os alle at sikre befolkningens reproduktion, siger Peter Toftsø.

Lige vilkår

Med fuld ligestilling vil der til gengæld ikke være grund til at spekulere i, hvilket køn der er mest attraktivt for arbejdsmarkedet.

– Ved fuld kompensation og fuld ligestilling kan en virksomheden ansætte en mand eller en kvinde uden at gøre eller tænke i forskelligheder, siger formanden.

Han understreger, at man overhovedet ikke er forpligtet til at oplyse sin arbejdsgiver om, at man er gravid før tre måneder inden, man skal føde.

– Men hvis ikke samfundet anerkender ligestilling, og politikerne ikke vil sikre os det, så er den eneste måde, at kvinder kan sikre sig mod forskelsbehandling, at arbejdsgiveren slet ikke kender til graviditeten før tid.

– Og det kan simpelthen ikke være meningen, fastslår Peter Toftsø.

 


Det siger loven

3 måneder før forventet fødsel er du forpligtet til at oplyse en arbejdsgiver om din graviditet.
Det betyder, at du aldrig er forpligtet til at oplyse om graviditeten, før den alligevel er tydelig for enhver.

Du kan imidlertid godt blive opsagt, selvom du er gravid, men det er ulovligt at blive fyret, fordi du er gravid.