Råd og jura

Bliv ikke snydt når du arbejder over

Arkivfoto: Anita Corpas

Gør dig selv den tjeneste at få styr på reglerne i Arkitektoverenskomsten om arbejdstid og overarbejde, så du ved, hvad du har ret til, og kontakt FAOD, hvis du bliver snydt.

Af Tine Trabolt

Arbejdstidsreglerne i Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri kan være svære at forstå, men det er vigtigt, at du sætter dig ind i dine rettigheder for timepuljen. Alle timer ud over normal arbejdstid overføres hver uge til en pulje. Puljen kan  være op til 150 timer. Der er faste regler for udbetaling og råderetten over timerne. Gå til din tillidsrepræsentant eller kontakt FAOD, hvis du ikke får, hvad du har ret til.

Timer over 150 skal altid udbetales med tillæg
Alle timer over 150 timer skal automatisk udbetales med et tillæg på 50 procent med det samme. Har du ved udgangen af en uge fx 160 timer, skal de 10 timer automatisk udbetales ved førstkommende lønudbetaling med et tillæg på 50 procent. Det vil sige, at du skal have udbetalt løn svarende til 15 timer. Det gælder også selv om puljen efterfølgende kommer under 150 timer.

Man kan ikke aftale på den enkelte virksomhed, at puljen er mere end 150 timer for at undgå at udbetale timerne. Det vil også være overenskomstbrud, hvis timer over 150 ikke udbetales med tillæg. 

Læs: FAOD vinder historisk sag om overenskomsten

Du har råderetten over de første 75 timer i puljen
Du har som ansat råderetten over de første 75 timer, og arbejdsgiveren kan derfor ikke disponere over dem. Har du  fx 60 timer stående i puljen, kan den ansatte med en måneds varsel kræve at afspadsere timerne. Arbejdsgiver kan ikke pålægge medarbejderen at afspadsere timerne og kan ikke udbetale timerne, medmindre den ansatte er indforstået med det.

Sidder man i opsagt stilling kan både den ansatte og arbejdsgiveren varsle timerne afspadseret 1:1 med en måneds varsel. Tidsbegrænsede ansatte og projektansatte sidder ikke i opsagte stillinger og arbejdsgiver kan derfor ikke disponere over deres timer.

De sidste 75 timer skal altid udbetales med tillæg
Arbejdsgiver kan vælge at udbetale timerne fra 76 til 150 timer. Men timerne skal udbetale med et tillæg på 50 procent. Timerne kan ikke udbetales 1:1 ifølge overenskomsten.

Arbejdsgiveren kan varsle timerne afspadseret 1:1 med et varsel på 24 timer. Den ansatte kan varsle timerne fra 76 til 150 afspadseret i forholdet 1:1 med en måneds varsel under hensyntagen til den daglige drift. 


Reglerne fremgår af overenskomstens § 3. Læs overenskomsten.