Overenskomst

Tegnestuetræf skaber sammenhold

FAODs formand Peter Toftsø besøger landets tegnestuer sammen med Dansk Industri. Arkivfoto.

OK-debat på tegnestuerne giver indsigt og afliver myter. 19 tegnestuer i hele landet åbner dørene.

Af Tine Trabolt

300 medlemmer på 9 tegnestuer har allerede modtaget Forbundet Arkitekter og Designere til en uformel dialog om den nye Arkitektoverenskomst. Yderligere 10 tegnestuer i hele landet tager imod forbundet i efteråret.  

Forbundets formand Peter Toftsø er begejstret og fremhæver, at besøgene giver indsigt som forbundet kan bruge både i samarbejdet med DI om overenskomsten og i den daglige kontakt med medlemmerne.

Ledelsen og Dansk Industri deltager ved flere besøg, og her får dialogen en ekstra dimension.    

– Når både ledelsen og medarbejdere hører det samme, så kan vi formidle overenskomsten som en samarbejdsaftale og ikke kun som et konfliktdokument, siger Peter Toftsø

Dansk Industri hilser også besøgene velkommen og mener, at det er et godt signal til både ledelse og medarbejderne, når parterne sammen fortæller om intentionerne bag overenskomsten. Det kan være med til at aflive myter.

– Det er faktisk lykkedes os at skabe en fælles forståelse, hvor der har været lidt utryghed fx om baggrunden for jobløn. Det giver god værdi for virksomheden, at medarbejdere og ledelse får et fælles fundament for den videre dialog, siger Tina Munch Dansk Industri. 

Overenskomsten skal give arbejdsro og mere i løn

Temaerne på besøgene er: løn- og lønpolitik, jobløn, efteruddannelse og bachelorer.

Selv om samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere fungerer godt på mange tegnestuer, halter det flere steder med at evaluere lønpolitikken. Nogle medarbejdere ved ikke, hvor mange penge der er til efteruddannelse på arbejdspladsen, og hvad pengene bruges til. Mange er skeptiske over for den nye jobløn, og mener at det kun er en fordel for ledelsen, og mange er ærgerlige over, at bachelorerne ikke kom med i overenskomsten, og derfor trykker lønnen.

Peter Toftsø og Tina Munch opfordrer ledelse og medarbejdere til at arbejde med overenskomstens muligheder og sammen finde løsninger, som passer hele virksomheden.

– Når der er åbenhed om løn og efteruddannelse så skaber det tillid og tilfredshed. Det er med tillid som med kærlighed, man får hvad man giver, lyder det fra Peter Toftsø.

– Som overenskomstparter er vi ikke altid enige om fx grænsen for åbenhed om løn og økonomi, men vi kan på møderne åbent drøfte for og i mod, og så må virksomhederne vurdere, hvad der giver bedst mening for dem, siger Tina Munch Dansk Industri.

De er begge enige om, at overenskomsten er en ramme, som skal give arbejdsro, så medarbejdere og ledelse kan koncentrere sig om det de er gode til, og dermed skabe værdi og indtægt for virksomheden og mere i de årlige lønpuljer.

Fra madpakker til rosévin

Peter Toftsø fremhæver, at besøgene skaber en helt ny form for kontakt mellem forbund og medlemmer. FAOD får mulighed for at fortælle om overenskomstens muligheder, og medlemmer får en direkte lejlighed til at fortælle forbundet, hvad de mener om aftalen med DI.

– Det er guld værd at komme ud på tegnestuerne og mærke, hvad der rør sig og se medlemmernes arbejdsplads. Vi har aldrig før haft så tæt dialog med så mange medlemmer, siger Peter Toftsø.

Forbundets initiativ er blevet modtaget meget forskelligt. På nogle tegnestuer mødte otte medarbejdere frem og andre steder deltog hele tegnestuen. Besøgene er foregået både i frokostpausen og om eftermiddagen med rosévin og snacks.

Benyt jer af tilbuddet

Både FAOD og DI opfordrer medlemmerne til at tage imod tilbuddet. Især tegnestuer, hvor der endnu ikke er valgt tillidsrepræsentant. Der er stadig få ledige tider tilbage i 2017, men hvis efterspørgslen er til stede fortsætter besøgene i 2018.

– Vi stiller op i hele landet og hjælper meget gerne vores medlemmer til at vælge tillidsrepræsentant. Prik til dine venner på tegnestuer, der endnu ikke har haft besøg, lyder det fra Peter Toftsø.

Skriv til faod@faod.dk hvis du vil have besøg.

Læs også:

Formand: diskuter din løn på jobbet


Tegnestuer der indtil nu har åbnet dørene
 • Mangor og Nagel, København  
 • Dorte Mandrup, København
 • Dissing + Weitling, København
 • Rønnow Arkitekter, København
 • Christensen og Co, København – DI deltog
 • SLA, København
 • RUBOW Arkitekter, København  – DI deltog
 • Årstiderne, København, København – DI deltog
 • BIG, København
 • 3XN, København – DI deltager
 • Årstiderne, Silkeborg – DI deltager
 • Entasis, København
 • KHR Arkitekter, København – DI deltager
 • CREO Arkitekter, Odense
 • Danielsen Architecture, København
 • Vilhelm Lauritzen Arkitekter, København
 • C.F. Møller, Aarhus
 • Kjaer & Richter, Aarhus
 • Henning Larsen Architects, København