Tegnestuetræf om overenskomst og jobløn

Peter Toftsø hos Årstiderne Arkitekter i Silkeborg

Forbundet Arkitekter og Designere og Dansk Industri var begge mødt op til Tegnestuetræf hos Årstiderne Arkitekter i Silkeborg. Her blev den nye overenskomst diskuteret under afslappede former

Af Bo Billeskov Grünberger

Årstiderne Arkitekters afdeling i Silkeborg havde samlet ledelse og medarbejdere til Tegnestuetræf – en gennemgang og debat af den nye overenskomst. Formand Peter Toftsø fra Forbundet Arkitekter og Designere og Tina Munch, chefkonsulent ved Dansk Industri, var mødt op for at præsentere overenskomsten og give medarbejderne lejlighed for at få begge siders syn på aftalen og svare på spørgsmål.

Jobløn

Stemningen var uhøjtidelig og afslappet, og både Peter Toftsø og Tina Munch understregede, at meningen med tegnestuetræffene var at signalere, at overenskomsten er en fælles aftale, og at man ikke ser hinanden som modstandere. Det var også en holdning, som Jesper Torpe, Business Developer Manager ved Årstiderne Arkitekter, lagde sig op ad, og derfor var ledelsen også repræsenteret.

– Vores interesse er at signalere, at overenskomsten er et samarbejdsprojekt, og det er selvfølgelig nødvendigt, at vi hver især rådgiver vores medlemmer, men det er også et stærkt signal, at vi står op sammen og præsenterer det produkt, som vi har forhandlet os frem til, sagde Tina Munch.

Tina Munch er chefkonsulent ved Dansk Industri

Et af de nye elementer i overenskomsten er muligheden for at indgå en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om jobløn. Medarbejderne hos Årstiderne Arkitekter var optagede af, hvad jobløn betyder, om det blot er en mulighed for at arbejdsgiverne kan få mere arbejdstid ud af medarbejderne, eller hvad meningen har været med at introducere jobløn i overenskomsten.

Peter Toftsø gav forbundets syn på jobløn og forklarede, at jobløn altid skal være en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, og at aftalen kan opsiges igen. Jobløn er simpelthen en mulighed for at introducere mere fleksibilitet i hverdagen, forklarede han og understregede igen, at jobløn er en gensidig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, og at det er meningen med jobløn, at arbejdsindsatsen skal stå mål med lønnen. Det er grundlæggende for jobløns-aftalen, pointerede Peter Toftsø og slog samtidig fast, at Forbundet Arkitekter og Designere har den holdning, at man kun skal indgå joblønsaftaler, hvis der er tillid mellem ledelse og medarbejder.

Tina Munch var helt enig med Peter Toftsø og sagde samtidig, at hun glæder sig til at få brugt reglerne om jobløn i praksis, fordi jobløn er en god mulighed for større fleksibilitet for både medarbejdere og ledelse. Læs mere om jobløn i faktaboksen under artiklen.

Nikolaj Effert Jonasen er tillidsrepræsentant hos Årstiderne Arkitekter i Silkeborg

Tegnestuetræf skaber et unikt rum

Arkitekt Nikolaj Effert Jonasen, tillidsrepræsentant hos Årstiderne Arkitekter i Silkeborg, så Tegnestuetræffet som en gylden mulighed for at få afklaret tvivlsspørgsmål i forbindelse med overenskomsten. Han ser det som en stor fordel at både Dansk Industri og Forbundet Arkitekter og Designere var til stede ved mødet, så medarbejderne havde mulighed for at få begge parter i tale.

– Jeg synes, at det var rart at få en gennemgang og få afsat et rum, hvor vi som kolleger kan få startet en snak op. Der er ikke rigtig andre rum i hverdagen, at man begynder at snakke om løn eller overenskomst, så det her var en oplagt mulighed, sagde Nikolaj Effert Jonasen.

Ifølge Nikolaj Effert Jonasen har ledelsen ved Årstiderne Arkitekter styr på de fleste ting i forhold til overenskomst, men der dukkede alligevel et par ting op på Tegnestuetræffet, som han mener, at ledelse og medarbejdere skal arbejde med.

– Ældrepolitik blev nævnt på mødet, og det er noget, vi ikke har, og som jeg har efterspurgt. Vi skal være mere bevidste om vores lønpolitik, og vi skal blive bedre til at informere om, at den er der helt grundlæggende. Vi vil selvfølgelig også arbejde videre på vores efteruddannelsespolitik, tænker jeg, det er under udarbejdelse. Men det er godt, at de ting har fået en knag at hænge på, så vi kan tage fat på dem snarest muligt, forklarede han.

 


Fakta om jobløn

§5 a Jobløn

Stk. 1 Der kan ved forhandling af den individuelle løn indgås aftale om jobløn under behørig iagttagelse af principperne i § 3. Det kan i den forbindelse aftales, at lønnen også omfatter betaling for merarbejde jf. § 5, stk. 4 og overarbejde jf. § 5, stk. 8 med den virkning, at der ikke opspares puljetimer, ydes overarbejdsbetaling eller rejsetidskompensation. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang samt eventuel rejseaktivitet. Er der ikke taget højde for rejseaktivitet ved indgåelse af aftale om jobløn, skal der i forbindelse med rejsearbejde indgås en særskilt aftale jf. § 14. Den normale ugentlige arbejdstid er fortsat 37 timer med fleksibel placering.

Stk. 2 For ansatte, der på aftaletidspunktet refererer til lønbånd 1, er det en forudsætning, at den aftalte jobløn udgør minimum kr. 38.500.

Stk. 3 For ansatte, der på aftaletidspunktet refererer til lønbånd 2, skal joblønnen udgøre minimum den ansattes månedsløn på aftaletidspunktet tillagt 10 pct. eller for nyansatte minimum kr. 38.500.

Stk. 4 For ansatte, der på aftaletidspunktet refererer til lønbånd 3, skal den aftalte jobløn udgøre minimum kr. 46.200.

Stk. 5 Såvel den ansatte som arbejdsgiveren kan opsige en aftale om jobløn med Funktionærlovens varsler. Opsigelsen har den virkning, at den ansattes månedsløn skal genforhandles, og at den ansatte igen omfattes af overenskomstens arbejdstids- og overarbejdsregler uden konsekvens for ansættelsesforholdet i øvrigt.

Stk. 6 Eksisterende aftaler om rådighedstillæg videreføres uændret. Aftalen om rådig-hedstillæg kan frit opsiges af parterne med Funktionærlovens varsler. Opsigelsen har den virkning, at den ansatte igen omfattes af overenskomstens arbejdstids- og overarbejdsreg-ler uden konsekvens for ansættelsesforholdet i øvrigt.