Råd og jura

Tag dit hoved alvorligt

FAOD oplever flere og flere medlemmer med følger efter hjernerystelse. Arkivfoto: Ulrik Jantzen.

Mange medlemmer slår hovedet, men ignorerer symptomer på hjernerystelse, arbejder videre og får varige gener. Lyt til kroppens signaler, kontakt FAOD og sørg for at ulykken anmeldes som arbejdsskade og hos din ulykkesforsikring.

Af jurist Tine Trabolt

Forbundet Arkitekter og Designere oplever flere og flere arkitekter og designere, der slår hovedet fx ved fald på cykel eller et uheld på byggepladsen. Mange ignorerer imidlertid syptomer på hjernerystelse og tager ikke til lægen eller på skadestuen. Ofte sygemelder medlemmerne sig ikke eller rejser sig for hurtigt, og risikerer at få varige gener og problemer med at fastholde jobbet.

Mange glemmer også at sikre sig, at ulykken bliver anmeldt som arbejdsskade eller som en private ulykke gennem eget forsikringsselskab.

Lyt til din krop

Slår du hovedet er det vigtigt, at du lytter til kroppens signaler og er opmærksom på symptomer på hjernerystelse. Du skal holde øje med, hvad du kan lave og ikke lave uden at få symptomer fx skærmarbejde eller gå en tur.

Gå altid til lægen eller tag på skadestuen for en sikkerheds skyld. Selv lette slag kan risikere at give følger. Du skal søge lægehjælp umiddelbart efter skaden, så du får dokumenteret ulykken og dine gener. 

Kontakt FAOD for at drøfte din arbejdssituation og eventuel arbejdsskade.

Arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker  

Slår du hovedet vil det næsten altid være en arbejdsskade, hvis det sker, når du er på arbejde i Danmark. Det gælder også, hvis det sker på vej til eller fra et møde eller kursus. Slår du hovedet på din sædvanlige vej til eller fra arbejde, vil det ikke være en arbejdsskade, men her skal du anmelde skaden til din private ulykkesforsikring.

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke som arbejdsskade. Kontakt ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten for at sikre, at det bliver gjort. Det gælder også, selv om du ikke bliver sygemeldt eller ikke har symptomer på hjernerystelse, da dine gener kan opstå på et senere tidspunkt.    

Anmelder arbejdsgiver ikke skaden, har du selv mulighed for at gøre det inden 1 år efter ulykken. Du kan altid få FAODs hjælp til en arbejdsskadesag.

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES), som før hed Arbejdsskadestyrelsen.

Læs mere hos Arbejdsmarkeds Erhvervssikring

Du vil kunne få erstatning for

  • Varigt mén
  • Tab af erhvervsevne
  • Udgifter til behandling fx fysioterapi eller kiropraktor, medicin og hjælpemidler

Husk din egen ulykkesforsikring

Har du en ulykkesforsikring enten har via dit arbejde eller privat, skal du selv anmelde ulykken til forsikringsselskabet hurtigst muligt.

Her vil du også kunne få erstatning og dækket udgifter til behandling.


Typiske følger efter hjernerystelse

Fysiske
• Hovedpine
• Svimmelhed
• Kvalme og opkast
• Træthed

 Kognitive
• Problemer med at koncentrere sig
• Problemer med at huske
• Tænker langsommere

 Følelsesmæssige
• Trist
• Angst
• Irritabel

 Søvn
• Svært ved at falde i søvn
• Mange opvågninger
• Øget søvnbehov

Kilde: Center for Hjerneskade