Nyhed

Stor interesse for dimittendmøder

ARKITEKTFORBUNDET afholdt den 19. juni velbesøgte dimittendmøder i Århus og København.

Begge møder blev indledt med et medlem fra ARKITEKTFORBUNDETs repræsentantskab – i Århus Michael Larsen og i København Pernille Hertzberg, som begge fortalte om, hvem er ARKITEKTFORBUNDET, og hvorfor forbundet er en vigtig samarbejdspartner for den akademiske arkitekt, når det gælder ansættelse og løn, start af selvstændig virksomhed uden ansatte, barsel og lign.

Ansat i udlandet
Laura Juvik – fra tegnestuen Link Signatur fortalte i København om det at arbejde i Norge hos Link-Signatur i Stavanger. Her fik hun hurtigt et stort ansvar for større projekteringsopgaver og kunne vende tilbage til Danmark for at arbejde i en nyåbnet Link-Signatur tegnestue i Danmark.

I Århus fortalte Torben Kjær om sit arbejde hos Renzo Piano i Genova, inden han fik ansættelse hos C.F. Møller. I Italien fik han muligheden for at arbejde på en tegnestue med masser af internationale spændende projekter foruden selvfølgelig muligheden for at arbejde hos en af de helt store arkitekter!

Begge kunne varmt anbefale at søge til udlandet både for fagligheden og for oplevelsens skyld.

www.eures.dk kan du finde stillingsopslag fra hele Europa. Kontakt ARKITEKTFORBUNDET hvis du får tilbudt stilling i udlandet og er tvivl om eksempelvis ansættelseskontrakten.

Ansat på det øvrige private arbejdsmarked
Rasmus Hammerfelt Hansen fra Sirius Games kunne i København fortælle om det at være ansat i et spilfirma, hvor det særligt var erfaringen med projektstyring fra arkitektstudiet, hvor han havde en fordel frem for mange andre.

I Århus fortalte Ulla Østergaard fortalte om sit spændende arbejde som industriel designer hos Velfac i Ringkøbing. Hun var startet på sin jobsøgning blandt andet ved at opsøge firmaer ved uddannelsesmesserne og havde haft sit cv under armen. Det gav pote efter kort tid, da Velfac inviterede hende til jobsamtale. Hendes råd var, at man blot skulle se på de lidt alternative områder for arkitekter. Her lå masser af spændende stillinger og ventede. 

www.akademikerkampagnen.dk og på www.videnflytterud.dk er der blandt andet tilbud, der sigter på at få flere højtuddannede ansat uden for landets storbyer.

Den selvstændige arkitekt
Rasmus Groth – BIT-Studios, fortalte i København om det at starte egen virksomhed op og det samme gjorde Kisa Lindgaard – Plankonsulenterne Lindgaard og Mette Blicher Folmer fra Kompozit ved Århus mødet. Alle kunne varmt anbefale at starte op som selvstændig. De valgte at blive selvstændige, fordi de gerne selv ville bestemme. Men det er vigtigt altid at have hjertet med – du skal have denne udefinerbare rigtige fornemmelse i maven omkring din virksomhed, før du starter op.

Hvis du vil starte selvstændig virksomhed uden ansatte, kan ARKITEKTFORBUNDET hjælpe dig, og du kan stadig bevare dit medlemskab hos os. Kontakt ARKITEKTFORBUNDETs faglige sekretærer for mere information.

Du kan også deltage i ARKITEKTFORBUNDETs netværk for selvstændige - klik for at se mere til netværkene.

Den nyuddannede
Jes Tonsgaard Andersen, ansat hos Dall og Lindhartsen A/S i Helsingør, blev færdig som cand. arch. i januar 2006. Han fortalte om sine erfaringer med jobsøgning, og han kunne mærke, at i øjeblikket er der gode jobmuligheder for arkitekter. "Enten er jeg genial eller også det er bare gode tider for arkitekter eller også er det et sted midt imellem", kunne han fortælle med et smil fortælle – ”da jeg søgte job uopfordret fik jeg utrolig meget positiv respons”. Hans gode råd til dimittenderne var: Lad være med kun at fokusere på, at du vil ind på de store kontorer – tænk også på arbejdsmiljøet.

Den offentligt ansatte
Hanne Klit Johansen er ansat i Allerød kommune. Hun gav en ærlig og sjov beretning om det at arbejde i en kommune. I kommunens regi får man mulighed for at samarbejde med mange forskellige faggrupper, og det giver mange forskellige opgaver – lige fra bebyggelsesplaner, deltagelse i borgermøder til udarbejdelse af informationspjecer. Hun følte, at hun havde et godt arbejdsmiljø, fri til tiden, og der var betaling for overarbejde, og hun ville få fuld løn under barsel, hvis hun skulle føle trang til at stifte familie.

Hendes vurdering vat, at der er mange planlæggerstillinger som vil blive ledige, når kommunesammenlægningerne er kommet på plads og sammen med et stort generationsskifte på vej, vil der være meget gode muligheder i kommunerne.