Nyhed

Selvstændige med blandede indtægter bliver nu omfattet af hjælpepakker

Arkivfoto: Ulrik Jantzen.

Et samlet Folketing er blevet enige om at udvide de eksisterende hjælpepakker for selvstændige og freelancere til også at omfatte dem med sammensatte A- og B-indkomster. Desuden forlænges og justeres de øvrige hjælpepakker for selvstændige og små virksomheder.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 18. april en aftale om en række justeringer til de eksisterende hjælpepakker. Bl.a. bliver kompensationsperioden for selvstændige, freelancere og små virksomheder forlænget med en måned og kompensationen forhøjes.

Og så blev der indgået aftale om en ny kompensationsordning for selvstændige med blandede indtægter, dvs. indkomster sammensat af både A- og B-indkomst. Tidligere risikerede mange selvstændige og freelancere at falde uden for hjælpepakkerne fordi, det ikke var muligt at lægge A- og B-indkomster sammen for at indfri ordningernes indkomstkrav.

Læs også: FAOD til kulturministeren: Kreative risikerer at falde uden for hjælpepakkerne.

Her får du et overblik over de vigtigste ændringer:

Kompensationsordning til selvstændige og freelancere

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere, der forventer at miste mere end 30% af deres indtjening eller omsætning som følge af coronavirusforlænges med en måned, dvs. til og med 8. juli. Har man allerede søgt om kompensation for perioden 9. marts – 8. juni, skal man ansøge igen om at få kompensation i den ekstra måned.

Kompensationsgraden øges fra 75 pct. til 90 pct., dog stadig max 23.000 kr. om måneden (46.000 kr., hvis der også er en medarbejdende ægtefælle).

Forhøjelsen af kompensationsgraden vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Hvis man allerede har fået kompensation på de 75 pct., skal man søge igen både for forlængelsesperioden og om forhøjelsen til de 90 pct.

Målgruppen for ordningen udvides også, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om støtte i kompensationsordningen (mod tidligere 10 ansatte).

Læs mere om hjælpepakker til selvstændige og freelancere: Over 13.500 selvstændige har søgt om hjælp.

Find flere informationer og link til ansøgningsblanketterne på virksomhedsguiden.

Ny kompensationsordning for freelancere med A- og B-indkomster

Der var enighed blandt partierne om at introducere en ny kompensationsordning for selvstændige og freelancere med blandede A- og B-indkomster, der forventer at miste mere end 30 pct.af deres indkomsteller omsætning som følge af coronavirus

Ordningen gælder for selvstændige og freelancere som har både A- og B-indkomst og evt. skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på samlet set mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit i det seneste år.

Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

Man kan få kompensation for op til 90 pct. af ens forventede tab i A- og B-indkomst i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Kompensationen er som de øvrige ordninger skattepligtig.

Hvis man har mulighed for at få kompensation både fra ordningen for selvstændige og freelancere (se det første afsnit) og fra den nye ordning for selvstændige og freelancere med både A- og B-indkomst, skal man vælge, hvilken ordning man vil søge.

Har man allerede søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke har fået udbetalt kompensation, kan man vælge at fortryde ansøgningen og i stedet søge den nye ordning.

Den nye ordning forventes at åbne for ansøgninger i begyndelsen af maj. Følg med på virksomhedguiden.dk.

Hjælp til virksomheders faste udgifter

Det er muligt at søge kompensation for ens virksomheds faste udgifter, hvis man oplever nedgang i omsætningen som følge af coronavirus. Også denne ordning bliver forlænget med en måned frem til 8. juli.

Man skal ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange.

Ordningen justeres desuden så minimumsgrænsen for at kunne få kompensation sættes ned fra 25.000 kr. til 12.500 kr. i en tre-måneders periode, og man kan søge støtte allerede ved omsætningstab på 35 pct. Tidligere var minimumsgrænsen 40 pct.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, vil herefter være følgende:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Hvis man allerede har fået tilskud fra ordningen, skal man søge igen for forlængelsesperioden.

Hvis man i 2019 ekstraordinært har haft underskud, men ellers kører med overskud, kan man muligvis anvende en anden ‘referenceperiode’.

Find flere informationer og link til ansøgningsblanketterne på virksomhedsguiden.