Nyhed

Regeringen afskaffer det udskældte opholdskrav

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

Det omstridte og udskældte opholdskrav for retten til dagpenge, som den tidligere regering vedtog for præcis et år siden, bliver nu afskaffet. En rigtig god nyhed for arkitekter og designere, mener FAOD.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Efter massiv kritik vedtog den tidligere regering (V, LA, K) og Dansk Folkeparti den 20. december sidste år lovforslaget om at indføre såkaldt opholdskrav for retten til dagpenge. Det betyder, at du skal have opholdt dig syv ud af de seneste 12 år inden for Europa, for at kunne modtage dagpenge.

Men fra 1. februar 2020 gælder den lov ikke længere. S-regeringen og støttepartierne R, SF, Enhedslisten og Alternativet har besluttetat afskaffe opholdskravet i forbindelse med den nye finanslov.

Det glæder FAODs formand Peter Toftsø. FAOD var stærkt kritisk over for loven og kæmpede sidste efterår mod at lovforslaget blev vedtaget.

– Det er glædeligt, at opholdskravet nu bliver afskaffet. Det var et regulært benspænd for arkitekter og designeres muligheder for at udnytte deres internationale styrkeposition og bidrage til at skabe de løsninger, verden efterspørger. Det er rigtig godt, at vores medlemmers viden og kompetencer igen kan udfolde sig, hvor der er brug for dem, uden at de bliver straffet af nogle værdipolitiske hensyn, siger Peter Toftsø og tilføjer:

– Der skal lyde ros til både regeringenog støttepartierne.Den nye finanslov styrker de kreative uddannelser og peger i retning af, at vi skal deltage i en global verden.

Hjælp til dem, der valgte at melde sig ud af A-kassen

Lovforslaget om at afskaffe opholdskravet er sendt i høring indtil 16. december og bliver derefter fremsat i Folketinget. Beskæftigelsesministeren forventer at loven træder i kraft 1. februar 2020.

Der vil samtidig blive indført en overgangsordning, hvor dem, som valgte at melde sig ud af a-kassen pga. opholdskravet, kan få genoprettet deres medlemskab med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hvis du melder dig ind a-kassen igen og efterbetaler kontingentet for den periode, du har været udmeldt, vil du opnå samme anciennitet, som hvis du slet ikke havde været udmeldt.

Du kan dog tidligst modtage dagpenge fra den første dag i den måned, hvor du beder a-kassen om at genoprette dit medlemsskab.

FAOD har sammen med Akademikerne (AC) indsendt et høringssvar, deranbefaler, at dem, som efter vejledning fra arbejdsløshedskassen, valgte ikke at melde sig ind i en a-kasse, efter opholdskravet blev indført, fårsamme mulighed for at melde sig ind med tilbagevirkende kraft.

Læs tidligere artikler om opholdskravet:

Opholdskravet er nu vedtaget ved lov

Regeringen ændrer omstridt lovforslag om opholdskrav