Nyhed

Regeringen ændrer omstridt lovforslag om opholdskrav

Foto: Folketinget / fotograf Henrik Sørensen

Efter massiv kritik af lovforslaget om opholdskrav for retten til dagpenge ændrer regeringen og Dansk Folkeparti nu holdning. En lille forbedring af et dårligt forslag, mener FAOD.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Regeringen og Dansk Folkeparti reagerer omsider på den brede kritik, der har været af lovforslaget om opholdskrav for retten til dagpenge, som betyder at du skal have opholdt dig syv ud af de seneste otte år inden for Europa, for at kunne modtage dagpenge. Lovforslaget ændres nu til syv ud af 12 år.

Det betyder at man vil kunne arbejde i op til fem år, fremfor kun en enkelt år, uden for Europa og stadig have ret til dagpenge.

FAODs formand Peter Toftsø er glad for, at det giver en smule større fleksibilitet for vores medlemmers udlandsophold, men mener ikke, det grundlæggende ændrer ved lovforslaget. Han opfordrer fortsat regeringen til helt at droppe opholdskravet.

”Det nytter jo ikke blot at skrue lidt ned for et dårligt system. Det gør det ikke mindre dårligt. Tusindvis af lønmodtagere vil forsat helt uberettiget miste den arbejdsløshedsforsikring, de har indbetalt til i årevis. Den nye model virker ikke gennemarbejdet, men mere som et forsøg på ikke at tabe beskæftigelsespolitisk ansigt,” siger Peter Toftsø.

Han mener fortsat lovforslaget er et benspænd for danske arkitekter og designeres muligheder for at udnytte deres enorme internationale potentiale og bidrage til de løsninger, der bliver efterspurgt globalt.

Lovforslaget 2. behandles den 18.december og skal til endelig afstemning i Folketinget den 20. december.

 

FAKTA OM LOVFORSLAGET

Hvad betyder opholdskravet efter ændringen

Opholdskravet betyder, at man skal have boet i Danmark eller inden for EU/EØS og Schweiz i mindst syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge. Har man ikke det, vil man hverken være berettiget til dagpenge, syge- eller barselsdagpenge og heller ikke kontanthjælp. Man vil evt. kunne modtage integrationsydelse.

Hvis lovforslaget vedtages, virker det med tilbagevirkende kraft. Dvs. det kan omfatte udlandsophold, der ligger tilbage i tiden.

Hvem er undtaget fra opholdskravet

Man er undtaget fra kravet hvis man:

  • Er udsendt af en dansk virksomhed eller myndighed.
  • Er ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab (der er uklarhed om den præcise fortolkning af dette).
  • Er rejst ud som led i sin uddannelse.
  • Er rejst ud og ansat som forsker.
  • Er rejst med som ægtefælde eller hjemmeboende barn til en som er omfattet af ovenstående undtagelser.
  • Hvis man har hyre på et dansk skib. 

Hvornår træder loven i kraft

Lovforslaget skal til 2. behandling den 18. december og til endelig afstemning i Folketinget den 20. december. Hvis det bliver vedtaget, træder loven i kraft 1.januar 2019. Opholdskravet vil blive indfaset over tre år:

2019: opholdskrav på 5 ud af 12 år

2020: opholdskrav på 6 ud af 12 år

2021: opholdskrav på 7 ud af 12 år