Råd og jura

Privatansatte kan nu sendes hjem på lønkompensation

Arbejdsgiver kan nu søge lønkompensation, når ansatte sendes hjem med fuld løn. Arkivfoto.

Det er muligt for privatansatte at blive sendt hjem med fuld løn for at undgå afskedigelser. Samtidig får arbejdsgiver lønkompensation fra staten og må ikke afskedige i perioden.

Opdateret 20. april 2020

Trepartsaftalen om lønkompensation for privatansatte er nu vedtaget af Folketinget. Loven giver mulighed for, at arbejdsgivere kan sende den ansatte hjem med løn, når der ikke er arbejdsopgaver og virksomheden ellers stod overfor at afskedige medarbejder.

Du må ikke arbejde i perioden, hvor du er hjemsendt med løn.

Regeringen om arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at sætte arbejdsgivers kompensation op fra 23.000 kroner til 30.000 kroner pr. fuldtidsansat. 

Lovens formål er at undgå afskedigelser som følge af corona-situationen.

Perioden er forlænget til 8. juli 2020

Aftalen kan indgås for op til 4 måneder fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020 efter at regeringen har forlænget perioden. Hjemsendelsen kan også gælde for en del af perioden. Aftalen kan indgås med dags varsel. Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra den 9. juni til den 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Arbejdsgiver kan indkalde dig på arbejde midlertidigt med dags varsel og aftalen bliver dermed suspenderet i denne periode.

Du har ret til fuld løn og andre vilkår

Du må ikke arbejde i perioden.

Du har i hele perioden ret til fuld løn inklusiv pension, og øvrige ansættelsesforhold gælder uændret. Deltidsansatte kan også være omfattet af ordningen.

Det er muligt at deltage i efteruddannelse under hjemsendelse. Du skal dog stadigvæk kunne møde op på arbejde med dags varsel.

Det er muligt at afholde ferie i perioden.

Loyalitetspligt og bibeskæftigelse

Som ansat skal du være opmærksom på, at du i perioden for hjemsendelsen stadig er underlagt loyalitetsforpligtelsen over for arbejdsgiver, og du skal stå til rådighed med dags varsel.

Du må som ansat ikke tage andet lønnet job i perioden.

Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved siden af, kan du fortsætte under hjemsendelse, men du bør altid kontakte FAOD.

Du skal holde 5 fridage

Bliver du sendt hjem på lønkompensationsordningen, skal du holde 5 selvbetalte fridage. Det kan være enten feriedage, feriefridage eller afspadsering. Har du ikke flere fridage tilbage i år, er det muligt enten at anvende feriedage for miniferieåret eller holde tjenestefri uden løn. Det vil desuden også være muligt at anvende frihed, der ikke opsparet endnu.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår de 5 selvbetalte dage skal ligge. Ved uenighed placerer arbejdsgiver dagene.

Hvis den ansatte er gået ned i løn i umiddelbart tilknytning til aftalen om lønkompensation, har den ansatte ikke pligt til at holde 5 selvbetalte feriedage.

Forbud mod afskedigelser

Hensigten med loven er, at privatansatte kan beholde job og løn. Arbejdsgiver må derfor ikke afskedige nogen på virksomheden af økonomiske årsager i den perioden ordningen løber.

Ordningen kan ikke kombineres med arbejdsfordeling, men kan anvendes selv om der forud for aftalen er indgået aftale om nedsættelse af arbejdstiden og lønnen.

Både store og små virksomheder

Lønkompensationsordningen gælder for alle private virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for enten minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder altså også helt små virksomheder, der ellers vil skulle afskedige op til 30 procent af medarbejderne.

For virksomheder med kun 1 ansat vil en afskedigelse være på 100 procent, og virksomheden vil derfor også opfylde ordningens betingelser.

Det er muligt kun at sende en del af medarbejderne hjem med lønkompensation, og der kan løbende sendes flere ansatte hjem i perioden, hvis der er ikke er flere arbejdsopgaver.

Aftaler om lønnedgang

Nedgang i løn skal normalt varsles med den ansattes opsigelsesvarsel. Der kan lokalt indgås aftale om lønnedgang inden ordningen om hjemsendelse med lønkompensation finder anvendelse, hvis formålet er at undgå afskedigelser.

Hvis den ansatte er gået ned i løn i umiddelbart tilknytning til aftalen om lønkompensation, har den ansatte ikke pligt til at holde 5 selvbetalte feriedage.