Selvstændig

Portræt: Morten Bang siger op og jagter drømmen om egen tegnestue

Arkitekt Morten Bang gav sig selv et år til at afprøve drømmen om at starte sin egen tegnestue. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard / FAOD.

Flere og flere arkitekter ønsker egen virksomhed. Mange interesserer sig ikke for det administrative, og kunne derfor få et lettere liv som selvstændig, hvis de fra start søgte hjælp hos Forbundet. Det gælder også arkitekt Morten Bang, som opgav sit faste job for at få tid til det, han elsker allermest som arkitekt. At tegne. Her får du Morten Bangs historie fortalt i tre kapitler.

Af Tine Trabolt

Kapitel 1: Pavillonen på Mors

Arkitekt Morten Bang sætter sig op på cyklen og kører for sidste gang den rute han i tre et halvt år har kørt til og fra Lendager Arkitekter i Valby i København. Det er fredag den 29. maj 2015 sidst på eftermiddagen, og Morten har som en af de første forladt sin afskedsfest, hvor kollegerne havde forberedt en hyggelig dag, og chefen holdt en flot tale. Morten var blevet bevæget, det var hans første job, men nu er han lettet, og han kan ikke komme hurtigt nok hjem. Han står i pedalerne, han er sent på den.

Der er helt stille, da Morten kort tid efter træder ind i lejligheden på Vesterfælledvej på Vesterbro. Mortens kæreste er sammen med deres to børn på otte måneder og fem år taget hjem til hendes mor, så han kan få ro. Morten har sommerfugle i maven. Han sætter musik på anlægget, og går ind værkstedet, som er en del af lejligheden, og som har været et gammelt butikslokale med terrazzogulv og højt til loftet. Mortens kæreste bruger også værkstedet til at designe smykker ved siden af jobbet som sygeplejerske. Morten når lige at sætte sig ved det sorte arbejdsbord midt i værkstedet med sin skitsebog og laptop, da studiekammeraten Christopher Carlsen banker på døren. Christopher stoppede selv hos Lendager Arkitekter for to måneder siden. De bestiller takeaway og henter øl i køleskabet. Første aften skal det være hyggeligt og kreativt.

Morten har sammen med Christopher aftalt at deltage i en åben arkitektkonkurrence om en midlertidig pavillon til det årlige kulturmøde på Mors. Konkurrencen blev udskrevet klokken 10 samme formiddag med deadline på 72 timer. Morten skulle overdrage det sidste til kollegerne hos Lendager Arkitekter og har derfor ikke nået at læse konkurrencematerialet. Morten og Christopher har aftalt, at ideen og konceptet skal være på plads samme aften, så de har travlt.

Morten Bang og hans tidligere studiekammerat Christopher Carlsen deler en designfilosofi om lokal og bæredygtig arkitektur. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard / FAOD

Ved totiden er Christopher taget hjem igen, og Morten kravler i seng. Konceptet til en ny pavillon er på plads. Ideen bygger på Morten og Christophers spirende filosofi om at tænke det lokale ind i bæredygtighed. Derfor er ideen, at pavillonen skal passe ind med det eksisterende byggeri på Mors og skal bygges med lokal arbejdskraft.

Næste dag virkeliggør Morten og Christopher ideen til en 3D-model, som på Mors skal blive en ”folde-ud-pavillon” i CNC- fræset kertotræ og fyr krydsfiner, som efter konceptet ”Design for disassembly” kan skilles og samles igen.

Søndag aften er konkurrencematerialet færdigt. Morten er tilfreds, selv om han ikke regner med, at de vinder. Han er mest af alt lettet over, at samarbejdet med Christopher er gået så godt. De er helt på bølgelængde.

Morten har længe haft en drøm om at starte egen virksomhed. Han ønsker et bedre arbejdsliv med større indflydelse på opgaver, beslutninger og arbejdstid, så familielivet bedre kan hænge sammen. Og ikke mindst drømmer han om at få mere tid til det, han elsker som arkitekt. At tegne. Derfor har han sagt sit faste job op.

Mandag morgen går Morten sammen med Christopher i gang med at oprette Tegnestuen Lokal på nettet.

Morten Bang og Christopher Carlsens forslag til en midlertidig pavillon på Mors. Illustration: Tegnestuen LOKAL

Arkitekter glemmer muligheden for hjælp

Arkitekter er generelt passionerede og brænder for deres fag, og mange arkitekter drømmer ligesom Morten Bang om at få egen tegnestue.

Tidligere undersøgelser har vist, at de faktorer, der har størst betydning for arkitekters jobtilfredshed, er meningsfuldt arbejde, selvstændighed i arbejdet, plads til kreativitet og gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Tryghed i ansættelsen, løn, gode kolleger og karrieremuligheder betyder mindst.

Det går godt i arkitektbranchen, og Forbundet Arkitekter og Designere får flere og flere henvendelser fra medlemmer, der vil være selvstændige. Hovedparten af dem, der ønsker at gå solo, er enten ligesom Morten i starten af deres karriere og skal have familielivet til at hænge sammen, eller også er de sidst i karrieren og vil forlænge arbejdslivet med egen virksomhed, inden de forlader arbejdsmarkedet.

En undersøgelse fra 2016 viser, at en stor del af Forbundets medlemmer enten driver selvstændig virksomhed eller har planer om det. Forbundet har ikke præcise tal for antallet af selvstændige medlemmer. Forbundets undersøgelse viser også, at mange medlemmer ikke kontakter Forbundet, inden de beslutter at starte virksomhed.

Nogle af dem, der henvender sig, er usikre på, om de skal tage springet, og har behov for at blive coachet om muligheder og gøre deres tanker og ønsker konkrete. Andre har besluttet sig, men ved ikke, hvordan de griber det an og har behov for råd om, hvordan de kommer i gang. De har fx en ide, men ved ikke, hvordan de skaffer kunder og opgaver eller hvilken virksomhedstype, de skal vælge.

Flere medlemmer glemmer at kontakte Forbundet i tide og får problemer, som kunne være undgået. Det kan være, at et medlem har udført en opgave uden at have lavet kontrakt med kunden om prisen, hvor kunden bagefter nægter at betale. Andre bliver uenige med en bygherre og får brug for den erhvervsforsikring, de ikke har tegnet. Mindre end en tredjedel af Forbundets selvstændige medlemmer har tegnet erhvervsforsikring.

Morten Bang overvejede ikke at kontakte Forbundet for rådgivning om opstart af egen virksomhed eller ansvarsforsikring, inden han sagde op og gik på nettet for at oprette Tegnestuen Lokal.


Det rådgiver FAOD om selvstændig virksomhed

• Karrierecoaching
• Råd og vejledning om opstart af selvstændig virksomhed
• Selskabsformer
• A-kasse
• Erhvervsforsikringer
• Kontrakter med kunder og bygherrer
• Honorar

Desuden holder FAOD  løbende ‘Solo’-kurser for vores medlemmer om opstart og udvikling af selvstændig virksomhed og revisorkonsultation.

Hold øje med kalenderen.


Kapitel 2: Testen

Der er stille i vaskekælderen
Morten Bang vandrer frem og tilbage på gaderne omkring Roarsvej på Frederiksberg. Han trækker kraven op for at skærme for regnen. Morten er gået ud på gaden for at få signal til mobilen. Det er en dag i starten af 2016, og Morten er frustreret. Han har fundet ud af, at opgaverne ikke kommer med et enkelt opkald. Derfor har han lavet lister over mulige kunder og samarbejdspartnere, almene boligselskaber, private developere, typehusfirmaer, kommuner, entreprenører og andre arkitekter. Han har sat sig det mål at få fat i mindst to fra sin liste hver dag. I dag når han dagens mål, men de to aftaler ligger flere måneder ude i fremtiden.

Morten går nedslået ned ad trappen til den gamle vaskekælder i andelsforeningen på Roarsvej 12, som han har lejet sammen med Christopher for 7.000 kroner om måneden. Morten synes ikke, at lokalerne lever op til hans æstetiske krav til en tegnestue. Der er også kun lige plads til to skriveborde på deres kontor. Studiekammeraten Peter og to andre kammerater med egen virksomhed er flyttet ind i lokalerne ved siden af. Morten sætter sig ind på sin stol. Christopher ser op. Morten ryster på hovedet.

Tegnestuen Lokal blev stiftet i juni 2015 med kun én krone i startkapital som et iværksætterselskab. Et tip Morten havde fået fra sin svoger, der er revisor. Morten og Christopher havde ingen opsparing, og der var ingen møbler eller internet, da de samme måned holdt reception i kælderen på Roarsvej og samtidig fejrede førstepræmien for pavillonen på Mors. Udover præmien på 50.000 kroner fik de retten til at realisere projektet, som de arbejdede på henover sommeren.

Tegnestuen LOKALs pavillon opført på Mors i sommeren 2015. Foto: Boris Brorman Jensen.

I sidste halvdel af 2015 havde Morten og Christopher travlt med de opgaver, de havde fået ved at kontakte deres private netværk. De tegnede ny facade til en erhvervsejendom i Thorsgade på Nørrebro for en far til en af Mortens kærestes veninder. De ombyggede Mortens søsters nye hus og tegnede og projekterede Christophers forældres villa, og de lavede 3D-illustrationer til Lidl-butikker for kontorfællen Peter. Morten og Christopher kunne udbetale en løn på omkring 25.000 kroner om måneden til sig selv. Resten af året deltog Morten og Christopher i alle de åbne konkurrencer, der blev udskrevet i Norden. Det var ikke afgørende, at de vandt. De havde brug for materiale og referencer til hjemmesiden, så de kunne dokumentere, hvad de kunne. De deltog blandt andet i konkurrencen om Vikingetidsmuseet i Oslo og i konkurrencen om nordisk byudvikling på Færøerne. For Morten var det en god tid med faglig fordybelse, og Morten og Christopher havde stadig 25.000 kroner i løn, hver måned. Men der begyndte at komme lavvande i kassen. Nu var der ikke flere opgaver, og Morten var klar over, at opgaver burde være planlagt mindst et halvt år frem i tiden.

I starten af 2016 risler regnen stadig uden for kælderen på Roarsvej. Morten har lige udbetalt månedsløn. 5000 kroner til Christopher og ham selv. Morten er nået til kanten. Han er begyndt at tvivle på, om økonomien i deres tegnestueprojekt kan bære, og derhjemme er kæresten også bekymret, selv om hun stadig bakker ham op. Morten taler med Christopher om, hvad de skal gøre. Morten tvivler ikke på deres evner som arkitekter, men på evnerne som telefonsælgere. Og han er ikke sikker på, at de er målrettede nok. De har derfor søgt om legat til et mentorforløb til unge virksomheder hos Dreyers Fond. Morten minder sig selv om, at han har givet tegnestuedrømmen et år. Der skal snart til at ske noget, men det er som om alt står stille. Indbakken er tom, og telefonen er tavs.

Morten Bang og Christopher Carlsen tegner og projekterer Chistophers forældres villa. Facade af beklædningstegl. Foto: Tegnestuen LOKAL.

Administration udfordrer arkitekter

Forbundet Arkitekter og Designere oplever, at mange medlemmer har gode og kreative ideer, men ikke interesserer sig for det administrative og derfor kommer i problemer, når de starter en virksomhed.

Iværksættere kan inddeles i fire personlighedstyper baseret på den amerikanske managementprofessor Ichak Adizes’ model:

• Producenten, der er effektiv og god til at få tingene gjort
• Administratoren, der er god til at sætte tingene i system og styre en virksomhed
• Entreprenøren, der udvikler nye ideer og finder løsninger på problemer
• Integratoren, der løser konflikter og skaber samarbejde og kunderelationer.

Der findes en test på virk.dk, som kan vise, hvilke af de fire typer, der er ens dominerende personlighedstype. Alle typer er lige gode iværksættere, og de fleste iværksættere har træk fra flere personlighedstyper. Men alle tilhører en dominerende type og har en eller flere svage personlighedstræk. Modellen kan skabe en bevidsthed om stærke og svage sider, og om der er behov for at inddrage andre i virksomheden. Det kunne være partnerskab, samarbejde, ekstern bistand eller ansættelse af medarbejdere.

Morten Bang og Christopher Carlsen har indvilliget i at tage testen. Det viste sig, at Mortens dominerende personlighedstræk var producenten, mens Christopher var entreprenør, og de kan derfor med forskellige stærke sider supplere hinanden.

Producenten er meget arbejdsom og kan skabe resultater og sikre, at tingene bliver gjort til tiden. Han er samtidig parat til at påtage sig en ekstra opgave. Producenten er vigtig i startfasen, når der skal tages fat, og kan senere i forløbet være med til at sikre virksomhedens drift.

Entreprenøren er kreativ og har mange gode ideer, er god til at udvikle mål og strategier, og er ikke bange for at løbe en risiko. Det er vigtige egenskaber i startfasen, hvor det er nødvendigt at løbe en risiko, og entreprenøren kan senere være med til at skabe vækst og innovation i virksomheden.

Har man fx producenten som et svagere personlighedstræk, kan man være tilbøjelig til at udskyde en opgave, og er administratoren ikke ens stærke side, kan man have en tendens til at kaste sig ud i nye opgaver uden at gennemtænke konsekvenserne. Et godt råd kunne være at søge hjælp til de administrative opgaver og planlægning fx via mentorforløb, som Morten og Christopher havde søgt om.

De iværksættere, hvor integratoren er et svagt personlighedstræk, kan have svært ved opsøgende arbejde. De vil kunne genkende Mortens frustration over telefonsalget, da han i starten af 2016 vandrede frem og tilbage i regnen på gaderne omkring Roarsvej.


Tag iværksættertesten

Tag testen på virk.dk her og find ud hvilken iværksættertype, du er.


Kapitel 3: Noas Ark

Det summer i den nye kælder
Det er september 2018, og Morten Bang sidder bag sin skærm i kælderen på Nørrebrogade 45E i København. I sommeren 2017 flyttede Tegnestuen Lokal fra vaskekælderen på Roarsvej til kælderlokalet i baggården til Nørrebrogade 45 i København, hvor Rud. Rasmussens Snedkerier før i tiden producerede verdensberømte danske designermøbler. Morten sidder og svarer på en mail til bygherren for projektet på Thorsgade på Nørrebro, hvor byggeriet skal til at starte. Der kommer australsk indiepop med RY X ud af hans høretelefoner, fordi han skal koncentrere sig. Der er lidt mere beat, når han tegner, for så kan han slappe af. På skrivebordet ligger en skitse, som skal blive til et hostel på Kultorvet i København.

Tegnestuen LOKAL er flyttet ind i snedkeriet Rud Rasmussens tidligere tegningslager på Nørrebro i København. Over for Morten sidder Christopher Carlsens nevø, som går på Arkitektskolen i Aarhus og er i praktik på tegnestuen. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard / FAOD

Over for Morten sidder Christophers nevø, som går på Arkitektskolen i Aarhus, og lige er startet i praktik på Tegnestuen Lokal. På Christophers plads sidder i denne uge en niendeklassespraktikant. Christopher er på barsel. Han blev far for to uger siden. Bag Morten står et arbejdsbord med en model af en facade med vinterhaver til H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg. Projektet er netop blevet godkendt. Ved mødebordet sidder også en folkeskolepraktikant, som skærer i plader af skumpap.

”Hold da op, I er vokset”, en arkitekt fra Nøhr og Sigsgaard Arkitektfirma stopper op i døren til kælderen og slår armene ud mod de tre nye ansigter. Han er lige kommet et smut forbi fra den anden side af baggården.

”Nej, ikke endnu, vi har gæster”, griner Morten.

På et mødebord ligger tegninger og en model af Store Kongensgade 34 i København, og der står et par glas med lidt kaffe i bunden. Morten holdt i morges møde med brandrådgiveren på projektet, hvor Tegnestuen Lokal skal omdanne en bevaringsværdig bygning fra erhverv til privatbolig.

I foråret 2016 vandt Morten og Christopher legatet om mentorforløbet hos Dreyers Fond. Her lavede de deres første forretningsplan for Tegnestuen Lokal. De tegnede deres forretningsplan som skibet Noas Ark i fire etager fra maskinrum til tagetage. Etagerne illustrerede, hvordan opgaverne skulle udvikle sig fra 3D-visualiseringer til ambitiøse bæredygtige projekter.

Morten Bang og Christopher Carlsen har tegnet forretningsplanen for deres tegnestue som Noas Ark. Illustration: Tegnestuen LOKAL.

I sommeren 2016 bar vinterens opsøgende arbejde frugt. De blev sammen med tre andre tegnestuer i København indbudt til en lukket konkurrence om boliger på Grønttorvet i Valby i København. Tegnestuen Lokal vandt konkurrencen og retten til projektet, som i dag er Amaryllis Hus på Grønttorvet. Projektet er udført sammen med Mangor & Nagel, og er et længehus med tårn i 15 etager med 83 bæredygtige ejerlejligheder i tegl med integrerede haver. Det betød, at økonomien resten af året var sikret, og der var luft til mere løn, 3D-printere, og at Morten kunne begyndte at kigge efter nye lokaler. Morten tegnede samtidig en erhvervsforsikring.

I dag forsøger Morten sammen med Christopher at bide sig fast med Tegnestuen Lokal. De styrer stadig efter deres Noas Ark med fokus på at skabe bæredygtig arkitektur, der respekterer og udvikler den lokale kulturarv, som da de arbejdede med pavillonen på Mors for lidt over tre år siden.

Morten får nu cirka 35.000 kroner om måneden. Det er mindre end han ville have fået efter overenskomsten på en tegnestue i dag, men han kan få familielivet til at hænge sammen, og det er ham, der sammen med Christopher står ved roret.

Amarillys hus på det gamle Grønttorv i Valby, tegnet af Tegnestuen LOKAL i samarbejde med Mangor & Nagel A/S. Foto: Tegnestuen LOKAL.

Det summer af tastatur- og museklik i kælderlokalet, som før i tiden var Rud. Rasmussens tegningslager. De rustikke murstensvægge, betongulvet og det hvælvede teglloft er bevaret. Nu er det et åbent kontorfællesskab. Septemberlyset bliver suppleret med speciallavede lysstofrør, der hænger over skrivebordene med stålprofiler, som Morten og Christopher har bukket og bruneret. Det tog mindst lige så lang tid som pavillonen på Mors. Morten har udlejet 14 arbejdspladser. Studiekammeraten Peter og de to andre kammerater fra Roarsvej er flyttet med, men der er stadig god plads, hvis Morten og Christopher en dag får ansatte. Morten har skiftet musik i høretelefonerne. Han slapper af bag skærmen med det han elsker allermest som arkitekt. Han tegner.

Morten Bang gør det, han elsker allermest som arkitekt. Han tegner. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard / FAOD.