Nyhed

Studerende er dårligt klædt på til erhvervslivet

Universiteterne er for dårlige til at forberede de studerende på arbejdsmarkedet og det erhvervsliv, som venter efter endt uddannelse. Sådan lyder dommen fra 1.098 studerende i en runds
Læs mere
Nyhed

Reform skaber stress blandt medarbejderne

En ny undersøgelse blandt offentligt ansatte tillidsrepræsentanter i stat, amt og kommune viser, at strukturreformen skaber utryghed på arbejdspladserne, efterhånden som reformen k
Læs mere
Nyhed

S: Flittige studerende skal premieres

Et halvt års ekstra SU er belønningen for en hurtig afslutning af uddannelsen. Belønningen skal gives i form af reduceret studiegæld. Det er Socialdemokraternes bud på hurtige
Læs mere
Nyhed

De stille unge har også kvalifikationer

De handlekraftige unge er i høj kurs på arbejdsmarkedet, og det er et problem. En rundspørge blandt studerende og unge ansatte afliver nemlig myten om, at alle under 30 er udrustet med
Læs mere
Nyhed

Læs om arkitektoniske vidundere på nettet

Arkitektturinteresserede kan fremover læse om arkitektoniske perler verden over på www.rockwool.dk. Det er arkitekturskribenten Flemming Skude, der tager læserne med på en rejse og
Læs mere
Nyhed

Jobmulighed for ledige arkitekter

Innovative skuffeprojekter hedder et projektforløb for ledige arkitekter, der sammen med ingeniører skal produktudvikle i mindre og mellemstore virksomheder. Ledige design- og byggeinteresse
Læs mere
Nyhed

Cykelparkering skal integreres i byrummet

Flotte byrum skæmmes ofte af cykler, der står hulter til bulter. Derfor udgiver Dansk Cyklist Forbund en vejledning om cykelparkering i byrummet. Projektet støttes af Fonden Realdania m
Læs mere
Nyhed

Mønsterbrydning – et uddannelsestilbud i Århus

Mønsterbrydning er et 6 eller 10 ugers uddannelsestilbud til ledige med en længerevarende uddannelse, der ønsker at undersøge nye muligheder på jobmarkedet og indgå i en
Læs mere
Nyhed

Nyt kursus fra Arkitektskolen Aarhus

Efteruddannelsen på Arkitektskolen Aarhus starter et nyt Arki:Vision kursus med fokus på kursusdeltagernes faglige og personlige profil. Kurset er et 6 ugers efteruddannelsesforløb i &#
Læs mere
Nyhed

Arkitektledigheden i juni 2005

Arkitektledigheden blev i juni 2005 opgjort til 9,3 procent. I juni 2004 var den gennemsnitlige ledighed på 11,6 procent, svarende til en bedring på 2,3 procentpoint. Ledighed i juni 2005 sa
Læs mere