Nyhed

Stigning i ansøgerantal til arkitektstudierne

Ifølge Den Koordinerede Tilmeldings 'Hovedtal 2008' var der i år en stigning i søgningen til arkitektstudiet i forhold til sidste år. Mens mange videregående uddannelser i &#
Læs mere
Nyhed

Ny MED-håndbog om rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse i kommunerne

KTO og KL har i fællesskab udgivet en ny MED-håndbog. Med overenskomstfornyelsen i 2008 er der ændret i reglerne for tillidsrepræsentanter og medindflydelse og medbestemmelse. &#x
Læs mere
Nyhed

Studerende inviteres til at lege med lys

Lysfestivalen Light Visions 2008 i Frederikshavn afholder 'Lightcamp', hvor arkitekt- og designstuderende inviteres til at komme og lege med lys. På Light Camp er der mulighed for at i
Læs mere
Nyhed

Ret til G-dage

Kun lønmodtagere, der er medlemmer af en A-kasse på fratrædelsesdagen, har krav på 3 g-dage, når de bliver ledige. Du kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra di
Læs mere
Nyhed

Lov om arbejdsgiver brug af jobklausuler

Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler trådte i kraft den 1. juli 2008. Loven har til formål at begrænse arbejdsgivers brug af jobklausuler. Jobklausuler defineres i lovens § 2
Læs mere
Nyhed

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage i det offentlige

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 9. juni 2008 indgået aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen). Aftalen er ændret som følge af resultatet af overe
Læs mere
Nyhed

Grønland: OK08 forhandlinger påbegyndt

OK08-forhandlingerne blev påbegyndt mandag den 9. juni 2008 mellem de samforhandlende akademikerorganisationer og Grønlands Hjemmestyre, men er endnu ikke afsluttet. ARKITEKTFORBUNDET er de
Læs mere
Nyhed

Torben Olesen-sagen når ikke til Højesteret

Procesbevillingsnævnet har givet afslag på ARKITEKTFORBUNDET og Dansk Blindesamfunds ansøgning om tredjeinstansbevilling i Torben Olesen-sagen. Det betyder, at sagen ikke når til H
Læs mere
Nyhed

Ny aftale om aflønning af chefer i kommunerne

Efter et meget langt forhandlingsforløb blev der tirsdag den 2. juli indgået en ny aftale om aflønning af chefer for perioden 01.04.2008 - 31.03.2011. Samtidig er der blevet indgåe
Læs mere
Nyhed

IDA ud af AC-samarbejdet

Ingeniørernes fagforening, IDA, har meldt sig ud af Akademikerners Centralorganisation, AC, med virkning fra 1. januar 2009. ARKITEKTFORBUNDET skal beklage udmeldingen idet vi anser at et samlet
Læs mere