Nyhed

Eksempelsamling til byggeriet

Den 1. januar 2006 trådte de nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i kraft. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i den forbindelse udgivet en elektronisk eksempelsamling, der skal hjælpe
Læs mere
Nyhed

Eksklusivaftalerne er i strid med Menneskerettighederne

Onsdag den 11. januar var skelsættende for de godt 220.000 lønmodtagere der er dækket af en eksklusivaftale. Den europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, hvorvidt disse aftal
Læs mere
Nyhed

Visioner for byggeriet

En byggesektor med høj prestige hos de unge og bygninger der kan vedligeholde sig selv. Det er nogle af de fremtidsbilleder, der tegnes i vision 2020 for byggeriet. 20 topledere i og omkring
Læs mere
Nyhed

Inspirationsforum for kvindelige arkitekter

Jumpnet.dk er et nyt mødested og inspirationsforum for kvindelige arkitekterFormålet er at etablere et mødested og inspirationsforum for kvindelige arkitekter, der vil selv:• v&#
Læs mere
Nyhed

Ny arkitektur har trange kår

Antallet af de åbne konkurrencer, som belønner arkitektfirmaer med retten til at tegne offentlige bygninger, bliver ved med at falde.Konsekvensen er, at det fortsat er de etablerede navne, d
Læs mere
Nyhed

Ferievejledning 2006 – ansatte i staten

Nu foreligger den reviderede udgave af Personalestyrelsens og centralor-ganisationernes fælles vejledning om de ferieregler, der gælder for ansatte i staten mv.Vejledningen er ajourført
Læs mere
Nyhed

Byggeri med energi – i byen og byfornyelsen

BYG-ERFA indbyder til præsentationsseminaret "Byggeri med energi - i byen og byfornyelsen"Præsentationsseminaret arrangeres i samarbejde med Efteruddannelsen Arkitektskolen Aarhus.
Læs mere
Nyhed

Den lille havfrue får en moderne lillesøster

På arealet efter Dahlerups Pakhus på Langelinie i København bliver nu anlagt en helt ny plads. På pladsen opstilles billedhugger Bjørn Nørgaards værk Det Genmodifice
Læs mere
Nyhed

Overenskomst for tegnestueansatte 2005

Overenskomsten 2005 med ARKITEKTFORBUNDETs vejledende kommentarer ligger nu klar på tryk. Alle medlemmer, som har oplyst Forbundet om, at de er ansat på en tegnestue, vil modtage overenskoms
Læs mere
Nyhed

Plot-arkitekter skilles

Makkerparret bag tegnestuen Plot går hver til sit.Bjarke Ingels og Julien De Smedt, der sammen har etableret tegnestuen Plot i København, har besluttet sig for at oprette hver sit selskab. D
Læs mere